Nationaal vuurwerkverbod

VUURWERK IS VERBODEN, OOK VAN OUD OP NIEUW!

vuruwerkverbodVuurwerk brengt mensen samen. En dat is nu geen goed idee. Daarom besliste de regering om vuurwerk van oud op nieuw te verbieden. Ben jij 2020 ook beu? Kijk je ook uit naar 2021? Vier oudejaarsavond dan gezellig thuis, zonder vuurwerk.

 

Veel gestelde vragen over vuurwerk.

Waarom mag er geen vuurwerk worden afgestoken dit jaar?

Er is een nationaal vuurwerkverbod afgekondigd. Dit verbod werd afgekondigd in het Ministrieel Besluit van 29 november 2020 en kan hier geraadpleegd worden.

Wat verstaan we onder vuurwerk?

Alle soorten vuurwerk zijn verboden.

Onder ‘vuurwerk’ wordt verstaan: vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4 en van de categorieën P1 en P2, net als vuurwerk “voor theatergebruik” van de categorieën T1 en T2. Het is ook verboden om geluids- of carbuurkanonnen, voetzoekers of wensbalonnen te gebruiken.

Mag ik bommetjes of voetzoekers afsteken?

Nee, het afsteken van bommetjes is bij wet verboden. Bij meldingen en vaststellingen van overlast door (knal) vuurwerk zal er een PV worden opgesteld en zullen de bommetjes worden afgenomen.

Staan er boetes op vuurwerk afsteken?

Ja. Vuurwerk werd dit jaar op nationaal niveau verboden. Daarom is de GAS-wetgeving niet van toepassing en kan er een proces-verbaal worden opgesteld bij een overtreding. Dit kan beboet worden met een geldboete van 26 tot 500 euro of met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden.

Wat kan ik doen als er vuurwerk wordt afgestoken?

Wanneer er vuurwerk wordt afgestoken en er daardoor onmiddellijke tussenkomst van politie nodig is, bel je 101. Dit doe je zeker in geval van samenscholingen.

Voor niet–dringende meldingen kan je het nummer 089/56 92 11 bellen of kan je het contactformulier op de website van Politie Maasland invullen.

Wordt er gecontroleerd door de politie?

Ja. De politie zal controles uitvoeren.

Contactinformatie