Omgevingsanalyse

STAD MAASEIK RAADPLEEGT ZIJN BURGERS

Horen, zien en spreken …

Op 14 oktober 2018 gaan alle meerderjarige inwoners naar de stembus om een nieuw stadsbestuur te kiezen. Dit bestuur zal in 2019 een meerjarenplan moeten opmaken. Daarin staat waar het gedurende de periode 2020 – 2025 aan zal werken.

De eerste bouwsteen van het meerjarenplan is een analyse van de huidige situatie in Maaseik. Hiermee krijgen we een globaal beeld van wat er leeft in de lokale samenleving.

Wat vindt de burger?
Het stadsbestuur hoort graag ook de mening van de inwoners. Daarom krijgen 1400 willekeurig gekozen inwoners in mei een vragenlijst in de bus. In de enquête komen verschillende thema’s aan bod: hoe wordt de leefomgeving ervaren, wat vinden jullie van de dienstverlening van stad en OCMW, hoe worden jullie graag geïnformeerd door het stads- en OCMW bestuur, ... De enquête kan zowel op papier als digitaal worden ingevuld.

Gesprekstafels
De enquête is maar een eerste stap in de analyse. Verschillende thema’s (mobiliteit, dienstverlening, welzijn…) worden met alle geïnteresseerden verder besproken tijdens gesprekstafels op dinsdag 26 juni om 19.30 uur in het ontmoetingshuis in Voorshoven. Hierop zijn zowel de deelnemers aan de enquête als overige belangstellenden welkom. De gesprekstafels, evenals de burgerpeiling, worden begeleid door het extern adviesbureau CC Consult.

Wens je deel te nemen aan deze gesprekstafels? Schrijf je dan hier in. Telefonisch inschrijven kan ook via het gratis infonummer van stad Maaseik 0800 20 560. Inschrijven kan tot en met 8 juni. Deelnemers ontvangen nog informatie o.a. over de locatie.

Alle adviezen worden nadien door medewerkers van het gemeente- en OCMW-bestuur gebundeld in een ‘inspiratienota’. Deze nota is één van de pijlers voor de opmaak van een nieuw stedelijk meerjarenplan (2020 – 2025) en wordt afgegeven aan alle lokale politici.

Meer informatie: Katrien De Smedt – 089 56 05 60 – katrien.desmedt@maaseik.be

 

Contactinformatie

Contactpersonen