Onderhoudswerken Van Eycklaan en Pelserstraat

30
apr
2019

De firma Kerkhofs startte op maandag 6 mei 2019 met onderhoudswerken aan de Van Eycklaan. Ondertussen zijn de riooldeksels in de parkeervakken aangepast.

Door de slechtere weersomstandigheden liepen de werken iets vertraging op en willen we graag meegeven dat de Van Eycklaan volgende week woensdag 15 mei voor doorgaand verkeer wordt afgesloten vanaf de rotonde aan cultuurcentrum Achterolmen richting Venlosesteenweg. De aannemer start dan met het affrezen van de asfaltlaag en legt nieuwe asfalt. Deze werken duren mits goede weersomstandigheden 5 werkdagen.

Tijdens de werkuren is plaatselijk verkeer moeizaam. Voor en na de werkuren is dit geen probleem.

De wijk achter de sporthal zal bereikbaar zijn via de sportlaan, want de paaltjes aan de Jacob Jordaenstraat worden vóór 15 mei tijdelijk weggehaald.

Er zal verder een omleiding worden voorzien zoals weergegeven op onderstaand plan:

In de tussentijd dat firma Kerkhofs de onderhoudswerken uitvoert op de Van Eycklaan, zal ook de Pelserstraat een nieuwe asfaltlaag krijgen. Een exact tijdstip kan de aannemer hier niet voor geven, dit hangt af hoe vlot alles verloopt op de van Eycklaan. Probeer rekening te houden met donderdag 16 mei. Als de werken plaatsvinden wordt de Pelserstraat afgesloten voor al het verkeer. De werken op de Pelserstraat nemen 2 werkdagen in beslag: 1 werkdag affrezen toplaag rijbaan en 1 werkdag asfalteren.

Wij vragen graag om je begrip voor deze tijdelijke hinder.

Indien je een opmerking of een vraag hebt, dan kan je tijdens de kantooruren telefoneren naar het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800 20 560 of mailen naar communicatie@maaseik.be.