Openbare raadpleging “Uitbreiding, wijziging en hernieuwing van het pluimveebedrijf Hendrikx Theo te Maaseik”

Het veeteeltbedrijf met adres Stenenbrugweg 15 te Maaseik wil uitbreiden van 84.000 naar 199.500 braadkippen. Het gaat om een aanmelding van een project-MER. De initiatiefnemer heeft gekozen voor een traject met openbare raadpleging via een terinzagelegging bij de stad Maaseik gedurende 30 dagen.

Van 3 april 2019 tot en met 3 mei 2019 kan je bij de medewerkers milieu van de dienst Omgeving de aanmelding inkijken en reacties indienen.

De aanmelding kan je ook zelf downloaden van de website www.mervlaanderen.be.  Ga naar de dossierdatabank en vul bij PR-MER het nr. (PR3164) in.

Wat is een MER?

Een milieueffectrapport (MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een MER wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen. Een ‘project-milieueffectrapport’ (project-MER) wordt opgemaakt alvorens een vergunning voor de mogelijk schadelijke activiteiten wordt verleend.

Contactinformatie