Opheffing gemeenteweg nr. 39

De gemeenteraad heeft in haar zitting van 19 december 2022 besloten om akkoord te gaan om de gemeenteweg nummer 39 gelegen te Maaseik (Heppeneert) op te heffen.