Opvragen dossiers archief

Via het archief kan je dossiers van stad of OCMW-Maaseik inkijken. Het zijn dossiers vanaf het jaar 1900 tot vandaag. Om het oude archief (voor 1900 te raadplegen), kan je terecht bij de dienst musea-toerisme.

Voorwaarden

Je aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden uit de archiefwetgeving en de privacywetgeving. Indien er in die wetgeving een element staat, waardoor je de gevraagde documenten niet mag inzien, kan je geen inzage krijgen. Een weigering tot inzage kan bijvoorbeeld omdat je aanvraag betrekking heeft op personen. Indien er geen belemmering bestaat, kan je inzage krijgen.

Procedure

  • Er is een verschil tussen het oude en het nieuwe archief. De grens is het jaar 1900. Voor 1900 is het oude archief. Hiervoor kan je terecht bij de dienst musea-toerisme.
  • Wil je iets uit het archief na 1900 (= moderne archief), dan kan je de procedure hierna verder volgen.
  • Je doet een aanvraag via telefoon, via e-mail of aan het loket. De archivaris onderzoekt aan de hand van de archiefwetgeving en van de privacywetgeving of je recht hebt om de gevraagde documenten uit het archief in te kijken.
  • Indien je recht hebt op inzage, spreek je met de archivaris af wanneer je de gevraagde documenten kan inkijken.
  • De inzage gebeurt in de leeszaal bij het archief in het Administratief Centrum Maaseik.

Extra dienstverlening

Indien mogelijk, wordt op vraag uitleg gegeven.

 

 

Meebrengen

N.v.t. voor het moderne archief (= na het jaar 1900), tenzij dit anders blijkt uit het onderzoek van je aanvraag aan de hand van de archief- en privacywetgeving. De archivaris deelt je dan mee welke documenten je eventueel nodig hebt voor inzage.

 

Bedrag

  • De inzage is gratis.
  • Eventuele kopies worden aangerekend volgens het gemeenteraadsbesluit op de aflevering van kopies (zie www.maaseik.be --> Retributies).

 

Uitzonderingen

Documenten, die onder de wet op de privacy vallen, kunnen niet worden afgeleverd.

Contactinformatie