Orgaandonatie

De wet bepaalt dat iedereen orgaandonor is. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Je stemt stilzwijgend toe

Als je instemt met het wegnemen van organen en weefsels na het overlijden, hoef je in feite niets te doen. Bij afwezigheid van verzet gaat men er vanuit dat je toestemt. In de praktijk echter zal de familie betrokken worden wanneer de wegname van organen overwogen wordt. Daarom is het aangeraden om je positieve instelling tegenover orgaanschenking vooraf kenbaar te maken aan de familie.

2. Je geeft expliciet toestemming

Als je positief staat tegenover het idee van orgaanscheking en dit ook wil benadrukken, kan je bij de dienst burgerzaken een formulier invullen waarmee je expliciet toestemming geeft voor de wegname van organen na overlijden. In dat geval kan je familie zich niet verzetten tegen je wens.

3. Je tekent verzet aan

Als je niet wil dat er na je overlijden organen of weefsels worden weggenomen, kan je verzet aantekenen bij de dienst burgerzaken. De familie van de overledene kan geen toestemming meer geven voor het wegnemen van organen bij de overledene die verzet heeft aangetekend. 

Contactinformatie