Overlijden

Na aangifte van een overlijden kan de ambtenaar van burgerlijke stand de overlijdensakte opmaken. Dit document is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Wie doet de aangifte?

 • Iedereen kan de aangifte doen.
 • In de praktijk meestal de begrafenisondernemer.

Waar?

Bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Voor Maaseik is dat de dienst burgerzaken.

Wanneer?

Zo snel mogelijk. Vanaf het moment van aangifte kan de ambtenaar van burgerlijke stand toestemming geven voor begraving of crematie.

Meebrengen

 • attest van overlijden, opgemaakt door de arts die het overlijden heeft vastgesteld
 • identiteitskaart (eID) van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • huwelijksboekje (ongehuwde overledenen: huwelijksboekje van de ouders)
 • voor niet-inwoners: attest inzake laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
 • voor het begraven buiten Maaseik: "toelating tot begraven" van de gemeente waar de begraafplaats gelegen is
 • bij gewelddadig overlijden:
  • attest "vrijgave van het lijk" voor begraving
  • toelating van het parket voor crematie 

Gids bij levenseinde en overlijden

Iedereen die vooraf wil nadenken over het levenseinde, kan in de Gids bij levenseinde en overlijden nuttige informatie vinden. Maar ook na een overlijden is deze gids een goede leidraad voor degenen die achterblijven en o.a. de uitvaart gaan regelen.

Verder vind je in deze gids specifieke informatie bij overlijden van een (doodgeboren) kind en rouwverwerking bij kinderen.

Contactinformatie