Overzicht blauwalgen 2022

3
aug
2022

Een overzicht van de huidige situatie rond blauwalgen op de waterwegen is steeds te consulteren op de website van de Vlaamse Waterweg.

blauwalg actueel

Vasttellingen rond blauwalgen in recreatievijvers loopt via de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de burgemeester een besluit neemt tot recreatieverbod.

Overzicht vaststellingen VMM

Besluit burgemeester