Vervreemding en herbestemming Pastorie Neeroeteren

6
sep
2022

De historische stad Maaseik profileert zich steeds meer als een kwaliteitsvolle stad in volle vaart. Naast de vele stadsvernieuwingsprojecten, heeft het stadsbestuur de ambitie om Maaseik uit te bouwen tot een dynamische, warme en toonaangevende stad. Om dit ambitieus en positief project te realiseren zoekt de stad geïnteresseerde partijen voor de aankoop van of vestiging van een erfpachtrecht op de oude pastorij in Neeroeteren met het oog op herbestemming. De leidraad met betrekking tot de vervreemding en herbestemming van de pastorie in Neeroeteren werd op 5 september 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Erfpachter of koper gezocht
De oude pastorij in Neeroeteren is klaar voor vernieuwing. De erfpachter/koper zal het gebouw en de grond onderhouden en instaan voor de noodzakelijke herstellingen om het historische gebouw in stand te houden. De stad is op zoek naar een nieuwe publieksgerichte functie voor de pastorij. De bestemming moet  passen binnen de historische omgeving en geen al te grote impact hebben op de buurt.

Ontdek de site tijdens de kijkdagen
In de weken van 26 september en 7 oktober 2022 is het voor potentiële kandidaten mogelijk om een plaatsbezoek aan de pastorij in te plannen. Geïnteresseerden die een voorstel willen indienen, kunnen Stad Maaseik contacteren voor het vastleggen van het tijdstip van een bezichtiging. Tijdens het bezoek worden geen vragen beantwoord maar krijgt de geïnteresseerde een rondleiding door de volledige site. Vervolgens organiseert Stad Maaseik vanaf half oktober 2022 een toelichtingsmoment voor de kandidaten, waarop alle vragen beantwoord zullen worden. 

Kandidaten dienen zich ten laatste vijf dagen voor het toelichtingsmoment aan te melden via mail naar jan.telen@maaseik.be en aan te geven met hoeveel personen ze komen en op welke vragen zij een antwoord wensen te ontvangen.

Leidraad brengt raad

Leidraad

Met deze leidraad nodigt Stad Maaseik eventuele geïnteresseerde partijen uit om een voorstel in te dienen tot aankoop van of vestiging van een erfpachtrecht op het onroerend goed met het oog op herbestemming.

Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden uiterlijk op 9 december 2022 om 12 uur.

Contactinformatie