Project spraak en taal – gezocht: lijst logopedisten!

9
jun
2017

Het project spraak en taal loopt al enkele jaren in Maaseik. Het heeft als doel dat kleuters met logopedische problemen tijdig behandeld worden, nog voor zo naar het eerste leerjaar gaan.

De leerkrachten van de derde kleuterklas selecteren vooraf de kleuters die voor een logopedische screening in aanmerking komen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en dienen hun akkoord te geven. De uitslag van de screening wordt besproken tjdens een overleg met de logopedisten, de leekracht, zorgcoordinator en het CLB. Indien er een logopedische behandeling nodig is, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. 

Ook dit jaar zijn 58 kinderen gescreend en werden er 50 doorverwezen naar een logopedist.
Hieruit blijkt nog maar eens dat het project erg belangrijk is in het vroegtijdig opsporen van logopedische problemen.

We zijn echter op zoek naar een volledige lijst van alle logopedisten in de regio Maaseik. Deze lijst bezorgen de scholen aan de ouders indien er eventueel een doorverwijzing nodig is voor logopedie.

Ben jij een logopediste actief in Maaseik of een van haar buurtgemeenten? Neem contact op met Sanne Goyens. Dit kan via sanne.goyens@maaseik.be of op het nummer 089 56 99 10. 

Contactinformatie

Contactpersonen