kids.jpg

Psycho-fysieke weerbaarheid

Stevig in je schoenen

Een actieve en praktijkgerichte communicatietraining op basis van psycho-fysieke methodieken.

Tijdens deze communicatietraining werk je aan zelfbewustzijn, zelfreflectie, zelfvertrouwen en daadkracht. Je leert er bewust omgaan met je verbale en non-verbale communicatie, op een duidelijke manier grenzen stellen, beter om te gaan met conflictsituaties en een beter contact te maken met je omgeving. Door een betere verbinding te maken met anderen, verbetert ook het resultaat van de communicatie. De training biedt je handvaten om preventief om te gaan met agressie en geweld.

Om de psycho-fysieke methodieken eigen te worden is het belangrijk te oefenen. Verwacht dus geen klassikale opstelling maar een fysiek actieve training afgewisseld met korte stukken theoretische achtergrond. Volgend thema’s komen aan bod:

 • Stevig in je schoenen staan
 • Lichaamstaal
 • Oogcontact en grenzen
 • Omgaan met groepsdruk
 • Adequaat reageren op pesten
 • Fysieke zelfverdediging
 • Kijken vanuit de bril van een ander
 • Perifeer zicht

Doelgroep

 • Jongeren (van kleuter tot jong volwassenen) die om welke reden dan ook geen aansluiting vinden in de groep, faalangstig / onzeker zijn, wat meer body mogen ontwikkelen, wat sterker in hun schoenen mogen staat of gewoon iets willen bijleren
 • Ouders met vraag naar opvoedingsondersteuning
 • Begeleiders / trainers die graag iets willen bijleren over groepsdynamieken, begeleidershouding, … om zo steviger voor de groep te staan en beter te reageren op ouders.

Begeleiding
Jill Giebels, Naomy Caris-Sopacua en Marijke Wojtkowiak

Jill Giebels geeft al enkele jaren psycho-fysieke communicatietrainingen aan volwassenen en jongeren. Belangrijke doelen daarbij zijn de cursisten sterker in de schoenen laten staan, agressiebeheersing en weerbaarheid.  Ze is bachelor in Communicatiebeheer en erkend Rots en Watertrainer met specialisaties in Rots en Water voor jonge kinderen, meisjes en vrouwen en kinderen met gedragsproblemen.. Daarnaast geeft ze haar methodieken door aan volwassenen met als doel dat de deelnemers zelf aan de slag kunnen met het geven van trainingen. Ze werkt vooral met ‘Rots en Water’ methodiek en andere psycho-fysieke trainingen. Daarnaast geeft ze ook  vormingen rond Begeleidershouding, kernkwaliteiten, groepsdynamische- en samenwerkingsopdrachten, de-escalatietechnieken en relaxatietechnieken.


Referenties:
CAW Antwerpen, Campus Mosa-RT, Fedasil, Brandweer Zuid-Limburg (NL), OOOC Luien, @ttractief, …

Naomy Caris-Sopacua geeft al enkele jaren weerbaarheidstraining aan volwassenen. Ze is al 34 jaar actief in het beoefenen van Taekwondo en geeft al sinds haar 15e les aan jeugd en volwassenen. In 2007 heeft ze de taekwondoclub van haar vader overgenomen. Naast taekwondo is zij sinds 2015 ook docent gevaarsbeheersing en weerbaarheidsinstructeur.

In weerbaarheidstrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Men leert gebruik te maken van fysieke, verbale en mentale technieken en methodieken om op te komen voor zichzelf, te oefenen met vechtlust in confronterende situaties en het stroomlijnen van emoties.

Het kenmerkende van weerbaarheidstrainingen is juist de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen. Juist deze combinatie blijkt effectief in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag. De fysieke oefeningen in weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en te versterken, verlamming van machteloosheid te bestrijden, ja- en nee-gevoelens te kunnen laten zien en kwetsbare plekken van een tegenstander te kunnen herkennen. Er is aandacht voor ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal.

Referenties:
Wonenplus (nl), BOA Heerlen, Pergamijn (nl)

Marijke Wojtkowiak is actief in het coachen van jongeren op gedragsmatig & motorisch niveau en geeft al enkele jaren weerbaarheidstrainingen aan diverse doelgroepen. In de praktijk gebruikt ze aangeleerde coaching technieken en methodieken zoals Rots en Water. Als erkend kindercoach en sociaal-emotionele weerbaarheidstrainer maar ook als leerkracht in het lager onderwijs komt Marijke dagelijks in contact met de kwetsbaarheid van jongeren. Doel van de training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, het algemeen welzijn van jongeren (ouders/ trainers) en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfbewustzijn staan hierbij centraal!

Referenties:
SBO De Piramide, Stichting Kempenkind, Special Heroes (nl)

Contact:

www.balanstraining.com

Rots en Water