ramen.jpg

Ramen

In je woning kan veel warmte verloren gaan via de ramen. Door enkele beglazing of gewoon dubbel glas te vervangen door hoogrendementsglas, kan je heel wat energie besparen. Je kunt alleen het glas zelf vervangen, maar soms is het beter om ook het schrijnwerk en dus het volledige raam te vervangen.

Vanaf 2023 kan het ontbreken van dubbelglas aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de woning.

Mogelijke premies

Renovatiepremie

Fluvius

 

RENOVATIEPREMIE

Het betreft hier glas en buitenschrijnwerk.

Onder buitenschrijnwerk wordt verstaan het geheel van buitendeuren en ramen in de gevels van de woning, met uitsluiting van dak(vlak)ramen en dakkapellen. Deze dakdoorbrekingen zijn opgenomen onder categorie 2 (het dak van de woning).

Hoeveel bedraagt de premie ?

Afhankelijk van je inkomen bedraagt deze premie 20% of 30% van je factuur (excl.BTW) met een maximum van respectievelijk 2.500 of 3.333 euro.

Nota: het maximumbedrag van de premie voor de 4 categorieën van de renovatiepremie samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Welke werken komen in aanmerking ?

De vervanging van zowel het glas als het schrijnwerk in jouw woning die minstens 30 jaar oud is.

 • De afbraak van de bestaande elementen en de plaatsing van ramen en buitendeuren, voorzien van glas met een warmtegeleidingscoëfficiënt.
 • De rolluiken.
 • De afwerking, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, op voorwaarde dat daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden.

Welke werken komen niet in aanmerking ?

 • Werken aan garagepoorten.
 • Werken aan veranda’s.
 • Het schilderen van buitenschrijnwerk.
 • Enkel de beglazing vernieuwen.
 • Dak(vlak)ramen en dakkapellen.
 • Ramen in droge lokalen zonder ventilatieroosters (tenzij er een ventilatiesysteem is in de woning). Met droge lokalen bedoelen we living, slaapkamer, ..

Waar moet je op letten ?

 • De toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet worden gegarandeerd ofwel door ventilatieroosters in de ramen ofwel door een ventilatiesysteem in de woning (Energiebesluit).
 • Voor buitenschrijnwerk dat wordt geplaatst vanaf 1 september 2019 mag de Ug maximaal 1,0 W/m²K bedragen. Voor plaatsingen voor deze datum geldt het maximum van 1,1 W/m²K.
 • De aannemer moet op de factuur attesteren dat aan deze voorwaarden voldaan is.
 • Kopies van de offertes bij uw aanvraag voegen. Dit is nodig omdat daar de tekeningen en afmetingen van de werken op vermeld staan. Op die manier kan men duidelijk zien of er al dan niet ventilatieroosters geplaatst worden.

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie:

 • Voldoen aan de inkomensvoorwaarden.
 • Voldoen aan de eigendomsvoorwaarden.
 • De woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
 • De werken moeten reeds voltooid zijn.
 • De factuur mag maar maximum 2 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.
 • Investeringen van minstens 2.500 euro excl. BTW (uit categorie 3).

Alle voorwaarden kan je hier terugvinden.

Hoe premie aanvragen ?

 • Online of met een aanvraagformulier.
 • Overzichtlijst van de facturen.
 • Kopie(s) van de facturen.
 • Kopie van het belasting aanslagbiljet – inkomsten 2017 / aanslagjaar 2018.

Klik hier voor het aanvraagformulier. Opsturen naar:

Wonen Limburg 
Hendrik Van Veldekegebouw
t.a.v. dienst premies
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt

Opgelet

De renovatiepremie is opgedeeld in 4 categorieën. Het buitenschrijnwerk valt onder categorie 3. De premie wordt berekend per categorie van werken. Voor elke categorie van werken is een geldig factuurbedrag van minstens 2.500 euro (excl. BTW) nodig om recht te hebben op een premie.

Voor elke categorie van werken kan je in 10 jaar tijd maar eenmaal een premie aanvragen. Je kan slechts twee aanvragen indienen in een periode van 10 jaar. De regelgeving hiervoor is strenger voor de doelgroep van 20% dan voor de doelgroep van 30%. Controleer dit goed voor je de eerste aanvraag doet. Combineer slim om het maximum er uit te kunnen halen.

 

FLUVIUS

De netbeheerder Fluvius geeft een premie voor het vervangen van enkel of dubbel glas geplaatst door een aannemer.

Factuur van 2019

Premie van 10 euro per m² voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt (isolatiewaarde) van maximaal 1,0 W/m²K.

 1. Algemene en technische voorwaarden
 2. Attest voor de aannemer

De aanvraag kan gebeuren op twee manieren