Regenboogzebrapad

17
mei
2022

Sinds midden mei is Maaseik 5 regenboogzebrapaden rijker. Op 17 mei, de Internationale dag tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie, werden de regenboogzebrapaden officieel ingehuldigd met een kleine ceremonie aan de oversteekplaats van de Burgemeester Philipslaan bij de Bospoort.

Inclusieve gemeente
De boodschap die stad Maaseik hiermee wil uitdragen is dat eenieder welkom is, ongeacht diens seksuele geaardheid of genderidentiteit. Zo moedigen we inwoners aan om zichzelf te zijn.

De 5 locaties
De gekozen overstreekplaatsen worden frequent gebruikt en liggen binnen een snelheidsregime van 50km/u. Er zijn 5 locaties weerhouden, waarvan 1 locatie zicht op een gewestweg bevindt en de 4 andere op gemeentewegen liggen.

  1. Bospoort oversteekplaats Burg. Philipslaan.
  2. Van Eycklaan ter hoogte van het CC Achterolmen.
  3. Scholtisplein Neeroeteren ter hoogte van de St. Lambertuskerkstraat.*
  4. Neeroeterenstraat Opoeteren ter hoogte van Bakkerij Baeten.
  5. Weg naar As Dorne ter hoogte van de kerk.

* Dit is een gewestweg. Het regenboogzebrapad is hier nog niet uitgevoerd. Dit zal binnenkort gebeuren door Agentschap Wegen & Verkeer.

Wat zegt de wegcode?