Regio Netwerkmoment WAM

2
feb
2023

Het project Wrap Around Maasland, afgekort WAM!, is actief in de regio Maasland en richt zich op jongeren tussen 18 en 30 jaar die geen opleiding volgen en ook niet aan het werk zijn (NEET’s). Het startte in augustus 2021 vanuit een breed partnerschap met de Maaslandse lokale besturen Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen met VDAB en verschillende andere partners. Dit wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Sociaal Fonds en Vlaams minister van Werk Jo Brouns. Vandaag zijn er reeds 114 jongeren in begeleiding.

Er werd vertrokken vanuit de aanwezige noden en behoeften van de vernoemde doelgroep, waarbij psychische kwetsbaarheid, diverse hindernissen richting de arbeidsmarkt en moeilijk bereikbaar frequent naar voor kwamen.

Op basis van deze noden werd er een ESF- jongerenpartnerschap gestart waarbij het bundelen van ieders expertise en krachten centraal staat. De volgende organisaties en diensten zijn actief in het partnerschap via het inzetten van een medewerker in het team van trajectgezellen; vzw HSA, CGG Kohesi, CAW/JAC, emino, Arktos. Gaandeweg werd dit partnerschap uitgebreid met GTB omwille van hun specifieke expertise.

De ambitie van het project om een samenwerkingsverband te starten, werpt zijn eerste vruchten af. De samenwerking wordt door het project alsmaar groter en steviger. Organisaties en diensten bevragen hun eigen werking en delen hun expertise. De jongeren leren van mekaar, en de begeleiders leren van de jongeren. We bundelen knelpunten en uitdagingen voor de regio: o.a. huisvesting, wachtlijsten binnen de hulpverlening, jongvolwassene die de jeugdhulpt verlaten.

De begeleidingen die voorzien worden zijn gebaseerd op twee methodieken: “wrap around care model” en “Missing Link”. Hierbij staat de jongere zelf aan het stuur van zijn/haar traject en worden diverse organisaties en een persoonlijk netwerk ingezet ter ondersteuning.

Het project vertrekt vanuit de krachtenkwaliteiten en competenties die aanwezig zijn. Onder het motto “alles wat aandacht krijgt, groeit”, versterken we hierdoor jonge mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst. De toeleiding gebeurt door diverse diensten en organisaties; onder andere VDAB, OCMW, scholen, voorzieningen binnen de jeugdhulp én door jongeren zelf!

Jongeren geven aan dat het project een antwoord biedt op hun vraag. Er wordt geluisterd en ze bepalen zelf wat er dient te gebeuren om uiteindelijk de juiste job te vinden. De persoonlijke aanpak waarbij de jongere centraal staat, is een belangrijke meerwaarde.


Vlaams minister van Werk en (Sociale) Economie Jo Brouns
, onderschrijft het belang van samenwerken met en rond de kwetsbare jongere: “Als we de vele vacatures die er vandaag zijn willen invullen, en willen toewerken naar een werkzaamheidsgraad van 80% hebben we élk talent nodig. Daarbij hoort absoluut ook deze groep van kwetsbare jongeren. Ik ben blij hier vandaag een best practice van één van onze vele ESF-jongerenpartnerschappen te mogen bezoeken. De partners binnen dit project leveren samen met de jongeren prachtig werk. We zien ook dat deze aanpak, samen met onze andere initiatieven voor deze groep van jongeren, werkt. In 2021 was, volgens het Trendrapport van het Steunpunt Werk, het aandeel jongeren dat niet aan de slag is en geen opleiding volgt nog nooit zo laag. Het stemt mij tevreden dat jongeren vandaag hun kansen grijpen op een krappe arbeidsmarkt.”

Meer info over het project vind je hier