Schuldhulpverlening

Wat?

Heb je schulden of een overwachte factuur (bv. hospitalisatie, belastingen, ...) die je niet onmiddellijk kan betalen?  Weet je niet wat te doen en wil je hierbij graag hulp?  Dan kan schuldhulpverlening je misschien helpen!

Ga eerst en vooral eens langs bij de sociale dienst van het OCMW.

Daar zal in een kennismakinggesprek een maatschappelijk werker je financiële situatie bekijken en samen met je een overzicht maken van je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden of achterstanden.  De maatschappelijk werker zal ook samen met je nagaan hoeveel geld je nodig hebt voor je gezin (huishuur, inkopen, vaste kosten, ...).
Verder wordt er een plan opgemaakt en krijg je een advies over het soort schuldbemiddeling het best voor je past.

Je motivatie is zeer belangrijk!

Let op: het OCMW zal geen schulden overnemen, maar binnen de mogelijkheden van je budget een haalbare afbetalingsregeling proberen voor te stellen.

Soorten schuldhulpverlening

Budgetbegeleiding

Je maatschappelijk werker helpt je om je budget te ordenen en je uitgaven onder controle te krijgen. Je houdt je budget wel volledig zelf in handen. Contacten met eventuele schuldeisers gebeuren door je zelf.

De begeleiding is gratis en heeft als doel slechts te eindigen als je in staat bent zelfstandig je budget onder controle te houden.  Budgetbegeleiding wordt eerder uitzonderlijk toegepast en dan meestal wanneer het schuldenpakket niet te hoog oploopt.

Budgetbeheer

Budgetbeheer kun je vergelijken met budgetbegeleiding, echter gaan we hier een stap verder. Je budget wordt beheerd door je maatschappelijk werker.

Er zal een 'budgetbeheerrekening' worden geopend op je naam. Al je inkomsten moeten voortaan op deze rekening gestort worden. Je maatschappelijk werker beheert deze rekening en zal er, in samenspraak met jou, je kosten en eventuele schulden mee afbetalen.

Je hebt natuurlijk ook 'leefgeld' nodig voor dagelijkse behoeftes.  Daarom wordt er aan de budgetbeheerrekening een afnamerekening gekoppeld waar jij alleen toegang toe hebt.  Je maatschappelijk werker zal er wekelijks of maandelijks geld op storten.

Het budgetbeheer is gratis.  Het heeft als doel je schuldenvrij te maken en moet pas eindigen wanneer je je budget weer zelf onder controle kan houden.

Collectieve schuldenregeling

Lopen je schulden erg hoog op?  Misschien is de collectieve schuldenregeling dan een oplossing op langere termijn.

Als je een collectieve schuldenregeling wilt aanvragen, moet dit gebeuren op de arbeidsrechtbank.  Een maatschappelijk werker of de jurist van het OCMW kan je daarbij helpen.  De rechter oordeelt of een collectieve schuldenregeling de gepaste hulpverlening is. Als dat zo is, wijst de rechter een schuldbemiddelaar aan.  Dit zal meestal een advocaat zijn uit de buurt.

De schuldbemiddelaar zal onderhandelen met je schuldeisers en een plan maken waarin een budget wordt voorzien om je levenskosten te dekken. Wat overblijft wordt gebruikt om je schulden af te betalen. Het is de rechter die dit plan moet goedkeuren en je ook zal wijzen op je verplichtingen!

Het grote voordeel van deze collectieve schuldenregeling is dat je schuldeiser(s) geen beslag kunnen leggen op je goederen. Verder kunnen er ook eventueel andere financiële voordelen aan verbonden zijn (bevriezen van intresten, kwijtschelden van kosten, ...).

Contactinformatie