Socio-economische vergunning

Als je een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m², heb je een sociaal-economische vergunning nodig.

Voorwaarden

Wanneer:

 • een nieuw bouwwerk
 • een handelsgeheel
 • de uitbreiding van een bestaand bouwwerk of complex
 • de vestiging in een gebouw dat voordien niet bestemd was voor kleinhandel
 • een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat voordien al werd gebruikt voor handelsdoeleinden.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit:

 • voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom
 • voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van 1000 tot 2000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent
 • voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 2000 m² wordt ook advies ingewonnen bij de omliggende gemeenten en de gemeentelijke commissie. Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Meebrengen

Bij de aanvraag voor een vergunning voeg je volgende documenten:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier SE.1 of SE.2
 • een sociaal-economisch dossier met volgende 4 criteria:
  1. de ruimtelijke ligging;
  2. de bescherming van het stedelijk milieu;
  3. de consumentenbescherming;
  4. de naleving van de sociale en arbeidswetgeving.
 • Heb je een bestaande al socio-economisch vergunde handelsvestiging, dan kan je bij een beperkte uitbreiding of bij een beperkte verhuis, gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure. Deze procedure bestaat uit een voorafgaande verklaring gericht aan het stadsbestuur.

Bedrag

Gratis

Contactinformatie