Kapelweg wordt tijdelijk een speelstraat

15
jul
2020

De Kapelweg tussen het kruispunt met de Gebroeders Crollstraat en de Wurfelderweg zal op volgende dagen ingericht worden als speelstraat:

 • maandag 20 juli 2020 van 10 tot 18 uur
 • maandag 27 juli 2020 van 10 tot 18 uur
 • maandag 3 augustus 2020 van 10 tot 18 uur
 • maandag 10 augustus 2020 van 10 tot 18 uur.

Regels en praktische afspraken die gelden in een speelstraat

 • Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met daarop de vermelding “speelstraat + uren”.
 • In de speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Alleen bestuurders van motorvoeruigen die in de straat wonen of wier garage in de straat ligt, als ook prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaargdigt, alsook fietsers, hebben toegang tot de speelstraten.
 • De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoerts doen; ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zonodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignalieerd, mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.
 • Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.

Afspraken in Maaseik.

 • Een speelstraat wordt aangevraagd door bewoners zelf voor de straat (of een deel van de straat) waar ze wonen.
 • De aanvragers moeten via een bewonersenquête aantonen dat meer dan de helft (50% + 1) van de bewoners achter het initiatief staan.
 • Een speelstraat kan aangevraagd worden tijdens de vakantie.
 • Er zijn minstens 3 straatverantwoordelijken, wonend op een verschillend adres, die de contactpersoon zijn voor het stadsbestuur enerzijds en de andere buurtbewoners anderzijds. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het plaatsen en wegnemen van de hekken.

Straatverantwoordelijken:

 • Lara Timmermans, Wurfelderweg 104
 • Tine Van Horne, Kapelweg 29
 • Edith Claes, Kapelweg 56

 

Wat doen de straatverantwoordelijken?

 • De straatverantwoordelijken zorgden voor de aanvraag bij het stadsbestuur en voor de petitie bij de buurtbewoners.
 • De straatverantwoordelijken plaatsen de verkeershekken op de aangeduide uren.
 • De straatverantwoordelijken houden toezicht op de speelstraat, meer bepaald op het respecteren van de “speeltijd” en de goede werking van de speelstraat. Dit wil niet zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor de kinderen die op straat spelen. Deze verantwoordelijkheid blijft bij de ouders.
 • De straatverantwoordelijken melden eventuele problemen of onregelmatigheden aan de jeugddienst.

Heb je vragen? Neem dan tijdens de kantooruren contact op met de jeugddienst via jeugddienst@maaseik.be