Stand van zaken: Maaseikerbaan/Breeërweg N721

6
sep
2019

Het was jullie wellicht al opgevallen. De werken aan de Maaseikerbaan/Breeërweg leken stil gevallen te zijn. Toch niet hoor. De nutsmaatschappijen hebben naarstig verder gewerkt en zijn goed opgeschoten. De afgelopen maand werden op het kruispunt met de Omselweg (Bree) alle klinkers aangelegd. Tussen de Omselweg en de Teelestraat werden de opritten (oneven huisnummers - Bree) verder afgewerkt. Het fietspad werd hier nog voor het bouwverlof geasfalteerd.

De wegeniswerken hebben wat vertraging opgelopen omdat, bij het opbreken van de bestaande rijbaan, een combinatie van metaalslakken en teer werd aangetroffen. Dit betekent dat, door recente wijzigingen in de wetgeving, extra onderzoek nodig was. We zoeken nog steeds naar een afvalbeheerder die de stoffen op een veilige en duurzame manier kan verwerken.

Als tussenoplossing worden de teerhoudende slakken daarom tijdelijk gestockeerd aan de werfkeet in de Ziepstraat (Maaseik), alvorens ze af te voeren naar een erkende afvalbeheerder. De afvalstoffen worden op een ondoordringbare folie geplaatst en volledig afgedekt. In de loop van volgende week kan de bestaande rijweg verder afgefreesd worden en aansluitend starten de asfalteringswerken. Tijdens deze werken zal je oprit tijdelijk niet toegankelijk zijn. De aannemer brengt je hiervan op de hoogte via een kort briefje in de bus.

Nadat de bovenzijde van de Maaseikerbaan tot aan de Teelestraat (Bree) geasfalteerd is, verhuizen de werken naar de andere kant (even huisnummers) van de rijweg om ook daar te starten met de aanleg van de nieuwe riolering. Wij informeren je nog over de precieze startdatum en verdere planning van deze werken.

Vragen of opmerkingen?

Contacteer gerust de bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via frederik@bereikbaarheidsadvideur.be of 011 433 855.

Contactinformatie