Stikstof in Vlaanderen

23
mrt
2023

Vlaanderen zet grote stappen in natuurbehoud!

Goed nieuws voor de natuur in Vlaanderen! De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2023 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. Met deze aanpak wil Vlaanderen de uitstoot van stikstof sterk verminderen en de natuur herstellen om Europese natuurdoelen te halen en onze gezondheid te beschermen.

In 65% van de natuurgebieden in Vlaanderen is er momenteel te veel stikstof, waardoor de natuur verstoord raakt en plant- en diersoorten verdwijnen. Om dit aan te pakken, bevat de PAS brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen, een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H, kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten, een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen, en een systeem voor de monitoring en borging van de programmadoelen.

Benieuwd naar de details van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bijbehorende verklaring voor de milieurapportage? Je kunt deze raadplegen via www.vlaanderen.be/stikstof of de website van team MER. Daarnaast kunnen de betreffende documenten ingekeken worden bij de dienst omgeving - leefmilieu na afspraak en zijn ze te raadplegen op onze website.

PAS   Verklaring milieueffectrapportage

Laten we samen zorgen voor een gezonde en bloeiende natuur in Vlaanderen! Bij vragen kun je altijd contact opnemen met het Departement Omgeving via stikstof@vlaanderen.be of telefonisch via T.02 553 75 86 op werkdagen tussen 9 en 12uur en van 13 tot 16 uur.