Uittreksel uit het strafregister: aanvraagformulier

Deze aanvraag kan je doen als je niet beschikt over een eID kaartlezer. Als dit wel het geval is doe je de aanvraag via het thuisloket.

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens
Type document *

Duid aan welk document u wenst. Model 1, wanneer u in uw activiteit niet in contact komt met minderjarige kinderen. Model 2 wanneer dat wel het geval is.

Wijze van aflevering *

Contactinformatie