Uittreksels strafregister

Alle inwoners van de stad Maaseik, zowel Belgen als niet-Belgen, kunnen een uittreksel uit het strafregister (vroeger: een bewijs van goed gedrag en zeden) aanvragen.

Er zijn drie soorten uittreksels uit het strafregister:

  • Model 2, afgeleverd conform art. 596, lid 2 wetboek van strafvordering is voor de opvoeding of begeleiding van minderjarigen of voor een job waardoor je in contact komt met minderjarigen. Dit kan voor een adoptie, een functie in het onderwijs, vrijwilliger in een jeugdbeweging,...
  • Model 1, afgeleverd conform art. 596, lid 1 wetboek van strafvordering is voor iedereen die een activiteit wil uitvoeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Dit kan voor een wapen- of jachtvergunning, maar ook voor een wegtransport van personen en goederen,....
  • Model 1, afgeleverd conform art. 595 wetboek van strafvordering is voor alle andere redenen. Dit uittreksel is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, en in alle andere gevallen waarvoor er toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.

 

Procedure

Je vraagt het uittreksel uit het strafregister telefonisch, per e-mail of persoonlijk aan de balie aan.
We versturen het naar je officieel adres.

In het antwoord van de dienst zit een overschrijving waarmee je het uittreksel betaalt.
Als je het uittreksel aan de balie aanvraagt krijg je het uiteraard onmiddelijk mee.

 

Meebrengen

Voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister neem je je identiteitskaart mee.

 

Bedrag

€ 2,5 voor het eerste exemplaar.
€ 1,5 voor het tweede exemplaar.

 

Uitzonderingen

Personen die niet langer ingeschreven zijn in België en die een uittreksel uit het Belgisch strafregister nodig hebben, moeten een schriftelijke aanvraag richten tot:

Federale overheidsdienst Justitie
Dienst centraal strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
Tel. 02 552 27 47
Fax. 02 552 27 82

Een andere persoon kan ook jouw uittreksel komen afhalen indien hij of zij in het bezit is van  jouw volmacht en een kopie van je identiteitskaart.

Een uittreksel uit het strafregister, model 2, afgeleverd conform art. 596 lid 2 van het wetboek van strafvordering geven we niet onmiddelijk mee. Voordat de dienst dit aflevert, moet er eerst contact opgenomen worden met de politie.

 

Contactinformatie