Veiligheidsmonitor 2021

23
aug
2021

Bevraging bevolking gaat van start midden september

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werdenvia een statistische toevalssteekproefgeselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. De politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst  (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen, organiseert dit initiatief.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad. Ontvang je midden september deze enquête in je brievenbus dan willen we je vragen hiervoor de nodige tijd te nemen om de vragen te beantwoorden. Jouw medewerking is immers van groot belang. Deelnemen aan deze bevraging kan eenvoudig; online of via een vragenlijst op papier. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De resultaten van deze veiligheidsmonitor worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor je deelname!