Verkiezingen

De organisatie van verkiezingen (Europees, federaal, Vlaams, provinciaal of gemeentelijk) gebeurt lokaal door het stadsbestuur, in samenwerking met de andere gemeenten binnen het kanton.

Overzicht verkiezingen in België

  • Federale verkiezingen: verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (om de vijf jaar, de laatste was op 25 mei 2014)
  • Gewestelijke verkiezingen en gemeenschapsverkiezingen, ook regionale verkiezingen genoemd, en de Europese verkiezingen: verkiezing van de leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (om de vijf jaar, de laatste was op 25 mei 2014)
  • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: verkiezing van de leden van de provincieraden en van de gemeenteraden (om de zes jaar, de laatste was op 14 oktober 2012)

De volgende verkiezingen

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 zijn de volgende verkiezingen.

Contactinformatie