duurzaam-vervoer_1.jpg

Vervoer

Duurzame mobiliteit

De laatste jaren is er in een aantal gemeenten in Vlaanderen een zekere evolutie merkbaar, gaande van verkeer naar duurzame mobiliteit. Hierin gaat de primaire aandacht naar verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Het is niet meer het verkeer dat op de eerste plaats komt, maar het zijn de mensen. Ook de stad Maaseik wil een duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen, waarin voorzien wordt in de mobiliteitsbehoeften van de huidige generatie, en waarbij deze van de toekomstige generaties niet in het gedrang komen. Duurzame mobiliteit is niet zonder meer tegen de auto gericht, maar wil verkeersdeelnemers met elkaar verzoenen. Verder is het de bedoeling de mensen van een ander vervoergedrag te overtuigen.

Koning auto van de troon

Het totale wagenpark blijft een ramp voor ons milieu. Op technisch vlak is er weliswaar grote vooruitgang geboekt ten bate van het milieu, maar het stijgend gebruik van zowel vrachtwagens als personenvoertuigen maakt deze inspanningen ongedaan. Uitlaatgassen en roetdeeltjes komen dagelijks met tonnen in onze atmosfeer terecht, waar ze hun schadelijke werking uitoefenen. Nochtans moet het met enkele tonnen minder ook kunnen.

Enkele tips voor duurzame mobiliteit

  • Maak de juist brandstofkeuze, als je een wagen aanschaft. Geen enkele brandstof is echt milieuvriendelijk. Diesel en benzine zijn aan elkaar gewaagd, hun respectievelijke nadelen situeren zich op andere vlakken. LPG (liquid petrol gas) daarentegen vervuilt veel minder dan diesel of benzine: geen uitstoot van zwavel- en stikstofmonoxiden, van koolmonoxiden, van koolwaterstoffen, van stofdeeltjes. LPG is goedkoper, is beter voor je motor, maakt minder lawaai en is, gezien de striktere veiligheidsvoorschriften die voor LPG-tanks gelden, veiliger bij een ongeval.
  • Kies een zuinige wagen die aan je behoeften voldoet i.p.v. aan statusoverwegingen. Een megacilinderinhoud zal je niet ‘beter’ vervoeren. Om de milieubewuste consument te helpen in zijn zoektocht naar een milieuvriendelijke wagen is een labelsysteem voor wagens ingevoerd, dat verplicht is voor alle nieuwe wagens (te vergelijken met de labeling van elektrische huishoudtoestellen). Dit label geeft informatie betreffende het verbruik en de CO2-uitstoot van de wagen. Uitgebreide informatie hierover vind je op de sites http://emis.vito.be/ en http://www.health.belgium.be/eportal.
  • Laat de wagen optimaal onderhouden, vuile filters of foutieve bandenspanning kunnen een meerverbruik van 10% opleveren. Beperk de aërodynamische weerstand van je wagen (bagagerek, geopende zijruiten). Hanteer een duurzame rijstijl: schakel tijdig naar een hogere versnelling, laat ‘sportief’ rijgedrag achterwege (sportief ben je met de fiets), laat de wagen uitbollen bij het naderen van een stopplaats. Landelijk wonen eist zijn tol: verplaatsingen (werk, inkopen) vergen steeds de wagen. Wie op zoek is naar een nieuwe woning kan rekening houden met de nabijheid van de dorpskern, de aanwezigheid van openbaar vervoer, de afstand woonplaats – werkplek.
  • Op de trein, tram of bus kan je tijdens de verplaatsing ontspannen de krant of een tijdschrift lezen, je kan rustig telefoneren. Met de fiets of te voet wordt je verplaatsing een aangenaam conditiemoment, waarvan je gezondheid alleen maar beter wordt (raadpleeg http://www.ecoscore.be/).
  • Je kan het dagelijks verkeer tenslotte ook socialer maken door in de mate van het mogelijke aan carpooling te doen.

Contactinformatie