Verwaarloosde graven

21
okt
2020

Het onderhouden van grafstenen is een taak van de nabestaanden.

Regelmatig komen er signalen dat er grafstenen zijn die slecht of niet onderhouden worden en er verwaarloosd bij liggen.

Dit kan zijn: 

  • verzakking van het graf
  • losstaande rug
  • barsten en losse stukken in de steen
  • los gekomen onderdelen zoals kruis, ...
  • overgroeien door beplanting

Stad Maaseik wil de begraafplaatsen doen evolueren naar mooi verzorgde parken waar overleden familieleden of vrienden met respect herdacht worden en waar verdriet een plaats krijgt.

Op alle begraafplaatsen op het grondgebied Maaseik heeft onze dienst werken de verwaarloosde graven reeds gemarkeerd door er een paaltje voor te plaatsen. Op maandag 26 oktober worden alle paaltjes voorzien van de nodige uitleg.

Aan de nabestaanden wordt vriendelijk verzocht het graf te herstellen en/of overwoekerde plantengroei te verwijderen ofwel onze diensten op de hoogte te brengen van jullie intenties.

In het voorjaar 2021 zal er een nieuwe rondgang worden georganiseerd waarop aansluitend de officiële procedure van vaststelling van verwaarloosde graven van start gaat. Deze aktes zullen dan minstens één jaar worden bekendgemaakt alvorens er overgegaan zal worden tot verwijdering van betreffende graven.


Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de dienst Burgerlijke Stand of Dienst Werken via het centrale telefoonnummer 089 560 560 of bij schepen van begraafplaatsen Edgard Stijven 0495 23 08 99