Vuurwerk: wat mag en wat niet!

VuurwerkIn België is de verkoop en het gebruik van vuurwerk strikt gereglementeerd. Een particulier mag een beperkte hoeveelheid klein feestvuurwerk in zijn bezit hebben. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de persoon die het afsteekt. Het is alleszins verboden om voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, of zelfs nog maar in het bezit te hebben.

Wat zegt de wet over vuurwerk?

De toegelaten hoeveelheid feestvuurwerk mag niet meer dan één kilogram pyrotechnische as bevatten. Deze gegevens vind je op de verpakking. Voor het afsteken van vuurwerk heb je op grondgebied Maaseik bovendien vooraf een toelating van de burgemeester nodig, behalve wanneer het afsteken gebeurt tijdens de nieuwjaarsnacht, tussen 23.45 en 00.45 uur.

In de binnenstad van Maaseik-centrum (zie kaartje hieronder) en op het terrein van camping Heerenlaak geldt er een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk. De politiediensten van politiezone Maasland zullen toezien op naleving hiervan. 

Permanente verboden zone (rood ingekleurd) voor het afsteken van vuurwerk.

kaartje verbod afsteken vuurwerk

Min-16-jarigen mogen geen vuurwerk kopen of bezitten.

Zogenaamde 'bommetjes' afsteken is bij wet verboden. Bij overlast kan er een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd worden. De politie zal de komende week hierop extra toezicht organiseren. Denk eraan: afsteken van bommetjes is gevaarlijk en vele mensen hebben er grote hinder van.

wensballonnen verboden

Ook wensballonnen zijn de laatste jaren een populair fenomeen, maar ze vormen een groot risico voor gebouwen, bossen en verkeer. Daarom is er in Maaseik een algemeen verbod op het oplaten van wensballonnen.

De volledige tekst van het reglement is opgenomen in de politieverordening over openbare rust, openbare veiligheid, openbare reinheid en een gezond leefmilieu.

Denk aan de (huis)dieren

 • Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen. De detonaties kunnen paniekreacties veroorzaken, zowel bij wilde dieren als huisdieren. In die stresstoestand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Vermijd dus om voetzoekers of vuurwerk te gebruiken in de nabijheid van dieren.
 • Laat je huisdier niet alleen tijdens vuurwerk. Veel dieren zien hun baasjes als bron van zekerheid.   
 • Sommige dieren voelen zich comfortabel in de badkamer, in de bench of onder een deken. Laat het zelf een veilige plek uitzoeken. Als je kat of hond behoefte heeft om weg te kruipen, laat het dan toe.
 • Creëer een rustige omgeving in huis: rolluiken naar beneden, gordijnen dicht, zachte achtergrondmuziek of tv laten spelen.
 • Probeer het dier af te leiden door ermee te spelen, koekjes te geven, aandacht te geven. Daar begin je best mee voordat het vuurwerk begint.

Tips voor een veilig vuurwerk

 1. Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden. Zorg voor een vuurwerk-Bob, of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.
 2. Ontsteek het vuurwerk op een open en veilige plaats. Dus niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn. Houd rekening met je buren en verwittig hen vooraf, zodat ze ook hun huisdieren in veiligheid kunnen brengen.
 3. Houd toeschouwers op voldoende afstand.
 4. Gebruik geen vlam om het vuurwerk aan te steken, maar een smeulend lont.
 5. Houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig niet met je lichaam over het vuurwerk.
 6. Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. Zorg dat de vuurwerkartikelen niet kunnen omvallen.
 7. Vuurwerk dat niet afgaat mag je nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Houd kinderen uit de buurt van dit vuurwerk.
 8. Koop je vuurwerk bij een erkende handelaar en laat je informeren.
 9. Koop siervuurwerk. Knalvuurwerk is altijd gevaarlijk en bovendien verboden in onze stad.
 10. Ruim het afval op en laat niks achter op openbaar domein. Op sluikstorten staan hoge boetes!

Wees ook voorzichtig in huis. Kijk naar onderstaand filmpje voor extra tips over brandveiligheid.

Contactinformatie