Waarom daalt mijn pensioenbedrag?

27
jan
2021

Lichte stijging van de bedrijfsvoorheffing in 2021 om te voorkomen dat je moet bijbetalen voor jouw belastingen in 2022.

Je nettopensioenbedrag kan in 2021 licht dalen en de bedrijfsvoorheffing licht stijgen.

De lichte verhoging van de bedrijfsvoorheffing moet voorkomen dat je moet bijbetalen voor jouw belastingen in 2022.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op uw personenbelasting dat de Pensioendienst doorstort aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

De FOD Financiën berekent de schalen van de bedrijfsvoorheffing en legt die via koninklijk besluit (KB) vast. De Pensioendienst is verplicht om die toe te passen en in te houden op je brutopensioenbedrag. De bedrijfsvoorheffing en jouw nettopensioenbedrag zijn 'communicerende vaten'. Concreet betekent dit:

Wanneer we meer bedrijfsvoorheffing moeten inhouden op je pensioen:

  • krijg je iets minder nettopensioen;
    maar
  • moet je minder of niet bijbetalen voor je personenbelasting.

Wanneer we minder bedrijfsvoorheffing inhouden op je pensioen:

  • krijg je iets meer nettopensioen;
    maar
  • moet je meer bijbetalen voor jouw personenbelasting.

De totale som belastingen die je op je pensioen betaalt, verandert dus niet.

De bedrijfsvoorheffing stijgt in 2021 om te voorkomen dat je moet bijbetalen bij de eindafrekening in 2022.

In 2020 moest je minder bedrijfsvoorheffing betalen op je pensioen. Daardoor moet je mogelijk wel meer bijbetalen voor je personenbelasting in 2021.

De FOD Financiën heeft daarom de bedrijfsvoorheffing op de pensioenen voor 2021 aangepast. Zo willen ze vermijden dat je misschien opnieuw moet bijbetalen voor je personenbelasting (op jouw inkomsten van het jaar 2021).

Daardoor kan het zijn dat de bedrijfsvoorheffing voor je vanaf januari 2021 iets hoger is dan in december 2020. En dus dat jouw netto pensioenbedrag iets lager is.

Dankzij deze nieuwe maatregel zal je minder moeten bijbetalen voor je personenbelasting in 2022.

Moet ik iets doen?

Je moet zelf niets doen. De Pensioendienst is verplicht om automatisch de juiste inhouding van de bedrijfsvoorheffing toe te passen.

Contactinformatie