Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de oprichtende stad of gemeente en beschikt bijgevolg over een eigen rechtspersoonlijkheid. Een AGB is steeds een 100 % dochter van de oprichtende gemeente. Een AGB kan zelf wel participeren in andere rechtspersonen waaraan ook andere (publieke of private partners) deelnemen.

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur. Voor het dagelijks bestuur zorgt een directiecomité. De raad van bestuur wordt samengesteld door de gemeenteraad en bestaat voor de meerderheid uit leden van de gemeenteraad. Aangezien de samenstelling van de gemeenteraad na de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen wijzigt, wordt ook de raad van bestuur opnieuw samengesteld.

Voordelen

De oprichting van een AG kent verschillende voordelen:

  • Vlotte besluitvorming, met ruime delegaties aan het directiecomité.
  • Flexibel inspelen op de private markt.
  • Een AG werkt met indicatieve budgetten, waardoor sneller financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt wanneer een gelegenheid zich voordoet.
  • In tegenstelling tot een stad kan een AG wel btw recupereren.
  • Onafhankelijke deskundigen kunnen worden opgenomen in de raad van bestuur.

Twee autonome gemeentebedrijven

Maaseik telt momenteel twee autonome gemeentebedrijven:

  • AGBM: Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik
  • AGBIM: Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik

Contactinformatie