Wateroverlast: update 20 juli

19
jul
2021
 • Heppeneert: de weg naar Heppeneert is opengesteld. Er zijn hier en daar verzakkingen en klinkers die los zijn gekomen. Dit is zichtbaar afgebakend en zal door de stadsdiensten spoedig hersteld worden. 
 • Maasbrug: Agentschap Wegen en Verkeer liet weten dat de Maasbrug terug open mag:
  • Is open voor voetgangers en fietsers
  • Op 20 juli vanaf 17 uur wordt de brug opengesteld voor gemotoriseerde voertuigen onder 3,5 ton. 
  • Zwaar vrachtverkeer is verboden tot en met maandag 26 juli 2021.
 • Broekstraat Aldeneik: de zandzakjes die aangeleverd zijn door de brandweer zullen terug opgehaald worden door onze dienst werken.
 • Afgehaalde zandzakjes: heb je zandzakjes? Dan is onze gouden tip: 'bewaar ze!'. Ze kunnen ook teruggebracht worden naar de werkhal in Neeroeteren. Bij de ingang zal een pallet klaargezet worden waarop de zandzakjes gelegd kunnen worden.
 • Recyclagepark: het recyclagepark is op woensdag 21 juli uitzonderlijk geopend. Getroffen burgers kunnen hun uitgangsticket nadien gebruiken voor hun schadedossier. Meer info: www.limburg.net.
 • Slachtofferhulp: 
  Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen
  via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.
  Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op https://slachtofferzorg.be/overstromingen-juli-2021.
  Info en contact voor hulpvragen: www.caw.be, 0800 13 500.