Werken Boomgaardstraat

24
sep
2019

Aannemer Dirkx start met de afbraakwerken van de vroegere lagere school in de Boomgaardstraat om plaats te maken voor de bouw van 11 appartementen en 5 stadswoningen. Om de veiligheid tijdens de afbraakwerken te kunnen waarborgen, worden volgende verkeersmaatregelen genomen:


van maandag 7 oktober 2019 tot en met vrijdag 11 oktober 2019 worden de afbraakwerken uitgevoerd:

  • alle straten en woningen blijven steeds bereikbaar
  • de Prinsenhoflaan wordt tweerichtingsverkeer voor werkverkeer
  • in de Prinsenhoflaan geldt een parkeerverbod
  • in de Boomgaardstraat geldt een parkeerverbod ter hoogte van de appartementsblok op de hoek van de Boomgaardstraat met de Rueelstraat

Bij vragen kan je tijdens de kantooruren telefoneren naar het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800 20 560 of mailen naar communicatie@maaseik.be.