Werken Fluvius Heppersteenweg

29
aug
2019

In opdracht van Fluvius start de firma APK uit Overpelt op maandag 2 september 2019 met de uitbreiding van het electriciteitsnet vanaf de electriciteitscabine in de Tweede Straat naar de woning Heppeneert 30.

  • Start werken: 2 september 2019
  • Einde werken: 20 december 2019. Dit is de datum waarop de werken volledig af zullen zijn. Het is niet zo dat over het volledige traject gedurende al deze tijd werken zullen uitgevoerd worden.
  • Uren waarop op een werkdag wordt gewerkt: 07.00 uur tot 16.30 uur
  • Traject van de werken: start vanaf de electriciteitscabine in de Tweede Straat. Via de Tweede Straat naar de Heppersteenweg. Heppersteenweg tot aan de Zonnelaan. Via Zonnelaan naar Derde Straat. Onder de ringlaan door naar de Oude Koestraat. Over de dijk in Heppeneert tot aan woning Heppeneert 30 (boerderij ‘De Hoogte’). 

  • Verkeer: de hinder is minimaal. Het verkeer kan tijdens de werken steeds door en de woningen blijven steeds bereikbaar. Ter hoogte van de werken wordt de weg in één richting afgesloten en dient het verkeer beurtelings te gebeuren.
  • Parkeren: er geldt een parkeerverbod telkens ter hoogte van de werken. Dit wordt aangekondigd door de aannemer via het plaatsen van borden.


Alvast bedankt voor je begrip voor deze tijdelijke hinder.

Indien je een vraag hebt, dan kan je tijdens de kantooruren telefoneren naar het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800 20.560 of mailen naar communicatie@maaseik.be.