gruitroderlaan

Vrijliggende fietspaden voor Gruitroderlaan in Opoeteren

De Stad Maaseik, rioolbeheerder Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwen de Gruitroderlaan in Opoeteren volledig. Vanaf de gemeentegrens met Oudsbergen tot net voorbij de Kortestraat worden de fietspaden en de rijweg vernieuwd. Ondergronds komt een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de Kortestraat en Ridderpadstraat krijgen een nieuw jasje. De stad Maaseik is samen met Fluvius de opdrachtgever, het Agentschap Wegen (AWV) en Verkeer is als wegbeheerder subsidiërende partner.

Stand van zaken mei 2022

De werken op de Gruitroderlaan te Opoeteren naderen het einde. De laatste rioleringswerken worden uitgevoerd en volgende maand start de aannemer met de aanleg van het 2de deel van het fietspad en de overige wegeniswerken.

In een laatste, daarop volgende fase, wordt de huidige asfalt over de volledige wegbreedte van de N771 afgefreesd en heraangelegd. Dit vanaf de middengeleider voorbij Kasteelstraat 115 in Oudsbergen tot aan Gruitroderlaan 26 in Maaseik.

Let op: dit is verder dan de huidige werkzone en omvat het volledige bosgedeelte tot aan de bebouwing in Neerglabbeek tot waar bij vorige werken aan de N771 de asfalt werd vernieuwd. Zie onderstaand plan. Voor deze werken wordt de Gruitroderlaan over deze zone gedurende een week volledig afgesloten.

Rekening houdend met de vakantieperiode van de scholen en de daarmee samenhangende schoolbussen van de Lijn zijn deze werken ingepland van maandag 27 juni vanaf 6 uur tot maandag 4 juli 6 uur.

Na deze werken wordt de rijweg volledig opengesteld voor het verkeer.

 

Wat en waarom?

Bekijk hier de info van de bewonersvergadering op 29 april 2021.

Veilig fietsen
Speerpunt van de herinrichting van de Gruitroderlaan zijn de fietspaden. Vanaf de gemeentegrens met Oudsbergen tot aan het kruispuntplateau met de Kortestraat worden aan weerskanten van de weg de fietspaden vernieuwd. De fietspaden zijn maximaal vrijliggend en gescheiden van de rijweg door een grasstrook met bomenrij. Vanaf de Gerriskapelstraat zijn de ze daarentegen aanliggend verhoogd.

De fietspaden sluiten aan op de al aanwezige fietsinfrastructuur (het fietspad op grondgebied Oudsbergen, ter hoogte van Bovenlee x Neerleestraat werd al eerder vernieuwd). Zo kunnen fietsers straks veilig en comfortabel fietsen, een grote troef voor onder andere de vele (jeugdige) fietsers van Opoeteren naar de scholen in Bree.

Nieuw wegdek
De Gruitroderlaan krijgt over de volledige projectzone een nieuw wegdek. De bestaande asfaltlaag wordt gefreesd en vervangen door een nieuwe toplaag in asfalt. Dat moet het rijcomfort verhogen. Ter hoogte van het kruispunt met de Gerriskapelstraat komt er een overrijdbare middengeleider. Het dient als poorteffect om het autoverkeer te vertragen.

Gelijktijdig met de Gruitroderlaan steken we ook de Kortestraat en de Ridderpadstraat in een nieuw jasje. We vernieuwen er de riolering en het wegdek.

Gescheiden rioleringsstelsel
Zowel in de Gruitroderlaan, de Kortestraat als de Ridderpadstraat vernieuwt Fluvius de riolering. Er komt een modern, scheiden rioleringsstelsel dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert. Zo vermijdt Fluvius wateroverlast in de riolering. In de Gruitroderlaan wordt de nieuwe riolering in de berm en onder het fietspad aangelegd.

Het propere regenwater wordt losgekoppeld van de riolering en kan ter plaatse in de bodem sijpelen of vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen. Het afvalwater wordt via de droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie vervoerd.

Timing en impact?

Verschillende fases
De aannemer zal de werken in verschillende fases uitvoeren om de hinder voor het verkeer en de omgeving zo goed mogelijk te beperken.

Werken gruitroderlaan

Er wordt gewerkt op de:

  • Gruitroderlaan, vanaf de gemeentegrens (kruispunt Bovenlee x Neerleestraat) tot net voorbij de Kortestraat. Het verkeersplateau wordt opgebroken en in oorspronkelijke staat hersteld.
  • Kortestraat
  • Ridderpadstraat, tussen het Kerkplein en de begraafplaats

Begin maart starten er voorbereidende rooiwerken op de Gruitroderlaan. Het gaat om vooruitgeschoven werken die nu uitgevoerd moeten worden, voor het broedseizoen.

De nutswerken starten vermoedelijk in april dit jaar op de gewestweg. De effectieve rioleringswerken zijn pas voor na het zomers bouwverlof.

Timing.

Werken ruitroderlaan - timing

Plannen

Verkeersmaatregelen

Eenrichtingsverkeer naar Kerkplein in centrum Opoeteren

Met de start van werken op de Gruitroderlaan wijzigt de verkeerssituatie. Vanaf dinsdag 3 augustus kan men nog maar in één richting langs de werfzone rijden, richting het Kerkplein in Opoeteren-centrum. Verkeer rijdt aan de zijde waar niet gewerkt wordt. Richting Oudsbergen geldt er een omleiding via de Niesstraat en de Neerleestraat. De bushalte aan de Gerriskapelstraat wordt niet bediend tijdens de werken. Fietsers fietsen rond de werfzone via het achterliggende wegennet. De gewijzigde verkeerssituatie duurt tot het einde van de werken.

Lokale bereikbaarheid

Woningen en handelszaken
Woningen en handelszaken in de werfzone proberen we maximaal bereikbaar te houden. Is de oprit dan permanent bereikbaar? Neen. De aannemer moet ook kunnen werken. Op het moment dat bijvoorbeeld de rioleringsbuizen worden aangelegd is de oprit onderbroken. Dat is ook het geval tijdens de aanleg van lijnvormige elementen of het fietspad.

Zodra de werken zijn uitgevoerd treffen we waar mogelijk minderhindermaatregelen: opritten worden aangevuld met steenslag en blijven bereikbaar via bruggetjes of rijplaten.

Contact en communicatie

Infomarkt
Nog voor de effectieve rioleringswerken organiseren de projectpartners een infoavond voor omwonenden. Je krijgt dan meer informatie over de fasering van de werken, de timing en de verkeersmaatregelen.

Gelet op de huidige coronamaatregelen zal de infoavond vermoedelijk digitaal verlopen. Meer info, als ook een concrete datum, volgt.

Verschillende communicatiekanalen
Ook tijdens de werken hechten we veel belang aan communicatie. Dat doen we op verschillende manieren: via een persoonlijk bezoek, een brief in de bus of de digitale nieuwsbrief.

Vragen? Suggesties? Contacteer de omgevingsmanager van AWV
Wegenwerken zorgen helaas voor hinder. Dat is onvermijdelijk. In ieder geval doen we ons uiterste best om de situatie leefbaar voor iedereen te houden.

Heb je tijdens de werken vragen of suggesties om zaken anders of beter aan te pakken, contacteer dan de omgevingsmanager van AWV via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be.