Werken Ophovenstraat Neeroeteren - Fase 1-2-3

Vanaf 3 oktober 2022 zullen wegenwerkenstarten in de Ophovenstraat door aannemer Tasoz bvba.

Fase 1: Gedeelte Corner tot aan Zandbergerstraat:

  • Het voetpad/fietspad zal voor deze werken worden ingenomen. We voorzien een omleiding voor de zwakke weggebruikers. Hierdoor kan men hinder ondervinden op de rijbaan in de vorm van een wegversmalling. De fietsers (scholen) kunnen via de Kellengeerstraat veilig hun route verderzetten.
  • Duur: vermoedelijk 1 week.

Fase 2: Zandbergerstraat -vóór bushalte den Tip

  • In deze fase wordthet voetpad/fietspad/deel rijbaan ingenomen. Voor de zwakke weggebruikers voorzien we een veilige doorgang binnen de werfzone. We proberen de hinder op de rijbaan zo veel mogelijk te beperken door tijdelijke verkeerslichten te plaatsen.
  • Duur: vermoedelijk 2 weken

Fase 3: vóór bushalte den Tip tot aan den Tip

  • Hier wordt opnieuw het voetpad/fietspad ingenomen, alleen werken we nu niet meer met verkeerslichten. We zullen een omleiding voorzien voor de zwakke weggebruikers langs de Molenweg.
  • Duur: vermoedelijk 1 week

Plan wegenwerken

De nodige verkeerssignalisatie zal ter plaatse worden aangebracht om alles in goede banen te leiden.  

Alle opgegeven data onder voorbehoud zijn van weers- en onvoorziene omstandigheden.