Werken Parkstraat en Houwstraat Opoeteren

Ingevolge de wateroverlast in de lente van 2016 werden door stad Maaseik en Fluvius twee dossiers opgestart om de waterhuishouding in de ruime omgeving van de Houwstraat te verbeteren.  

Er is een rioleringsdossier opgestart voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en buffering van regenwater in de Parkstraat, Houwstraat tot aan Fabrieksweg, Sjouwekapelstraat, Veldstraat en Berkendijk.  Het voorontwerp is afgerond en Fluvius zal op basis van deze plannen een eerste plaatsbezoek doen aan de eigenaars van de in te nemen gronden. Gezien dergelijke dossier een relatief lange doorlooptijd heeft, die kan oplopen tot ruim 10 jaar, is gezocht naar kleine aanpassingen die relatief snel uitgevoerd kunnen worden en de afvloer van het regenwater aanzienlijk kunnen verbeteren. 

Concreet houdt dit tweede dossier volgende werken in:

  • De aanleg van een dwarsgeul voor woning gelegen Parkstraat 11, aan te sluiten op de bestaande baangracht.
  • De aanleg van een dwarsgeul in de Houwstraat, stroomopwaarts van het kruispunt met de Parkstraat.
  • Het verruimen van de baangracht tegenover Parkstraat 2 en 2A.
  • Het herprofileren van de baangracht tegenover Parkstraat 13 tem 17.
  • Het plaatsen van een opstaande boord en straatkolken ter hoogte van de woningen Parkstraat 10 tem 14.

Alle voorziene werken zijn bedoeld om de afstroom van regenwater van het openbaar domein naar privaat domein te verhinderen of te beperken. We hopen de overlast naar de private percelen bij hevige regen met deze werken te minimaliseren.

Algemene ondernemingen Baeten uit Oudsbergen is door Fluvius aangesteld om deze werken uit te voeren. De werken zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, 8 juli starten en grotendeels uitgevoerd zijn voor de start van het bouwverlof. 

 

Enkel het verruimen van de gracht tegenover Parkstraat 2 en 2A is nog afhankelijk van de verplaatsing van een waterleiding door de Watergroep. Ook de lokale herstelling van het asfalt is nog afhankelijk van de weersvoorspellingen en wordt mogelijks pas na het bouwverlof uitgevoerd. De sleuven zullen dan tijdelijk worden hersteld met puin.
 
Het technisch plan van de werken vind je hier.

Contactinformatie