maaspoorte_1.jpg

Woonzorgcentrum De Maaspoorte

Algemeen

Woonzorgcentrum De Maaspoorte buitenzicht

Het woonzorgcentrum bestaat uit 4 afdelingen met elk een naam, die herinnert aan de geschiedenis van

 Maaseik. Elke afdeling bestaat uit drie leefgroepen. Per leefgroep is er een woonkamer waar de bewoners een eigen eetkamer en een leuke zithoek hebben. 
Agnetenhof en Bleumerhof liggen op de eerste verdieping, Fratershof en Sint-Jorishof op de tweede verdieping. 

Er zijn 120 kamers en 3 kamers voor kortverblijf. Elke kamer is 25 m² groot en voorzien van een bed, nachtkastje, zetel, tafel, stoelen, televisie, telefoon, koelkast, ......

Opname kortverblijf

Een +65-jarige kan tijdelijk opgenomen worden voor maximum 60 aaneengesloten dagen met een maximum van 90 dagen per kalenderjaar. 

Opname in het woonzorgcentrum

Opname in het woonzorgcentrum is voor onbepaalde tijd. De aanvrager dient +65 jaar of ouder te zijn en zorgbehoevend.

Diensten en zorgverlening

In het woonzorgcentrum combineren we professionele deskundigheid met een mensgerichte benadering en warme zorg.

Verpleging en verzorging

Onder deskundige leiding van de hoofdverpleegkundigen en adjuncten staan verpleegkundigen en verzorgenden op elke afdeling borg voor een optimale bewonersgerichte zorgverlening. In functie van de mogelijkheden van de residenten hanteren zij een passende warme zorgbenadering.

Animatie en vrijwilligers

Het team van het woonzorgcentrum zorgt ervoor dat er voldoende activiteiten plaatsvinden zoals kienen, marktbezoek, knutselen en zo veel meer.

Maaltijdzorg

Ons keukenpersoneel bereidt elke dag opnieuw een lekker en gevarieerd menu.

Medewerkers

Een ganse ploeg medewerkers van technische dienst, onderhoud en administratie zorgt voor een vlot verloop.

Kamers

Er zijn 120 kamers en 3 kamers voor kortverblijf. Elke kamer is 25 m² groot. Naargelang de kamer heb je zicht op de Maas, de nieuwe ovonde, het ziekenhuis of de binnentuinen.Iedere kamer heeft een ruim sanitair gedeelte met eigen douche.

De kamers zijn uitgerust met:

 • een bed
 • een nachtkastje
 • een zetel
 • tafel
 • twee stoelen
 • televisie
 • telefoon
 • internetaansluiting
 • een koelkast

 

Praktische info rond opname

Voorwaarden

Voorafgaand bezoek aan het woonzorgcentrum is gewenst.

Procedure

Je neemt contact met de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum De Maaspoorte.

Meebrengen

Je brengt volgende documenten mee:

 • identiteitskaart
 • klever ziekenfonds
 • naam & adres van de kinderen
 • informatie maandelijkse inkomsten.

Bedrag

  • Éénpersoonskamer: € 58,15
  • Tweepersoonskamer: € 43,60
  • Éénpersoonskamer kortverblijf: € 63,64
  • Tweepersoonskamer kortverblijf: € 47,73

Uitzonderingen

Aanvragers die jonger zijn dan 65 jaar dienen een toelating te krijgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierbij krijg je hulp van de maatschappelijk werken van het woonzorgcentrum.

Regelgeving

Klik hier voor de interne afsprakennota.

Contactinformatie

Contactpersonen