orgaandonatie.jpg

Orgaandonatie

​​​​​Waarom is orgaandonatie belangrijk?
Een orgaandonor schenkt na zijn of haar overlijden een gezond orgaan aan iemand van wie het orgaan ongezond is of uitvalt. Orgaandonatie is dus levensbelangrijk. Wie een nieuw orgaan nodig heeft, leeft met een ernstige ziekte en een orgaantransplantatie is vaak een laatste kans op genezen. Er zijn echter donororganen tekort. Patiënten komen daarom op een wachtlijst terecht en jammer genoeg sterven er mensen voor ze aan een transplantatie toekomen.

In België is iedereen wettelijk gezien kandidaat-donor, tenzij je bij leven verzet aantekende. In de praktijk peilt men bij de nabestaanden naar de wens van de overledene. Wilde hij of zij orgaandonor zijn? De nabestaanden kunnen op dat moment nog weigeren. Er bestaat ook de mogelijkheid om je expliciet te registreren als kandidaat-donor, dan wordt je wens na overlijden sowieso gerespecteerd. Registratie kan ook de nabestaanden heel wat verwarring en een emotioneel zware beslissing besparen.

Registreren als orgaandonor kan eenvoudig en gratis in het administratief centrum van Maaseik bij de dienst Burgerzaken.

Waar vind ik extra informatie?

Verder verwijzen we je graag naar de 'Gids bij levenseinde en overlijden'.

Voorwaarden

Procedure

Hoe kan ik me registreren
Wie zich wil registeren, meldt zich persoonlijk aan en ondertekent de verklaring dat je wel of niet donor wenst te zijn.​
Vanaf nu kunt u  ook uw behandelde arts vragen om dit voor u te doen of u kunt het direct zelf online, via de website: www.mijngezondheid.be ​​
Om ervoor te zorgen dat niemand zich in uw plaats kan uitdrukken of uw verklaring kan wijzigen zonder uw toestemming, zal je een officieel authenticatiemiddel, bijvoorbeeld je identiteitskaart of via itsme moeten gebruiken om verbinding te maken met de centrale databank.

Kan ik mijn registratie herzien?
Ja. Je kan op elk moment je registratie ongedaan maken of omkeren. De procedure is helemaal gelijk aan een eerste registratie.


Meebrengen

​​Breng zeker je identiteitskaart mee.

Bedrag

Je registreren als orgaandonor is gratis.

Uitzonderingen

n​.v.t.

Regelgeving

De wet bepaalt dat iedereen orgaandonor is. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Je stemt stilzwijgend toe
Als je instemt met het wegnemen van organen en weefsels na het overlijden, hoef je in feite niets te doen. Bij afwezigheid van verzet gaat men er vanuit dat je toestemt. In de praktijk echter zal de familie betrokken worden wanneer de wegname van organen overwogen wordt. Daarom is het aangeraden om je positieve instelling tegenover orgaanschenking vooraf kenbaar te maken aan de familie.

2. Je geeft expliciet toestemming
Als je positief staat tegenover het idee van orgaanscheking en dit ook wil benadrukken, kan je bij de dienst burgerzaken een formulier invullen waarmee je expliciet toestemming geeft voor de wegname van organen na overlijden. In dat geval kan je familie zich niet verzetten tegen je wens.

3. Je tekent verzet aan
Als je niet wil dat er na je overlijden organen of weefsels worden weggenomen, kan je verzet aantekenen bij de dienst burgerzaken. De familie van de overledene kan geen toestemming meer geven voor het wegnemen van organen bij de overledene die verzet heeft aangetekend. ​