woonloket.jpg

Handhaving omgeving

Stedenbouwkundige overtreding melden

Hoe melden?

Stuur een brief of mail naar de dienst omgeving (omgeving@maaseik.be) met:

 • Beschrijving van de werken of handelingen
 • Adres of locatie van de werken of handelingen
 • Foto’s
 • Andere relevante info
 • Jouw contactgegevens
  We hebben jouw gegevens nodig om je te contacteren voor vragen. We geven ze niet door aan de overtreder. Anonieme klachten behandelen we niet.

We treden niet op bij een ruzie tussen burgers zoals de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden of waterschade. Daarvoor kan je terecht bij de dienst burenbemiddeling of het vredegerecht.

Wat gebeurt er met je melding?

1. We behandelen de melding discreet

We doen een vooronderzoek op kantoor: we kijken na of de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening nageleefd worden. Eventueel doen we een controle ter plaatse.

2. We bepalen of er een proces-verbaal moet opgesteld worden

 • Geen overtreding: we sluiten het dossier af.
 • Overtreding, maar geen prioriteit: je krijgt een mail met andere opties.
 • Overtreding: we sturen een proces-verbaal naar de overtreder, het parket en de omgevingsinspectie Limburg.

3. Bij een proces-verbaal heeft de eigenaar 3 mogelijkheden

Binnen de 30 dagen moet hij zijn keuze kenbaar maken:

 • Regularisatieaanvraag indienen
 • Toestand herstellen in de oorspronkelijke staat
 • Minnelijke schikking

4. Vervolging of hercontrole

 • De bouwovertreding wordt niet volledig geregulariseerd of de oorspronkelijke toestand wordt niet volledig hersteld. Het parket kan de overtreder vervolgen.
 • De bouwovertreding wordt volledig geregulariseerd of het herstel naar de oorspronkelijke toestand wordt volledig uitgevoerd. De overtreder kan een hercontrole aanvragen bij de dienst omgeving.
  Tijdens die hercontrole stellen we vast of de bouwovertreding volledig weg is.