Snelheidsovertreding GAS5: andere bestuurder

Heb je meer dan 1 boete? Vul dan per boete een apart verweerformulier in.

Ontving je een GAS-boete van het stadsbestuur, maar reed je zelf niet met het voertuig op het moment van de overtreding? Vul dan dit formulier in binnen de 15 dagen na de ontvangst van je boete en geef de identiteit van de onmiskenbare bestuurder door.

Opgelet: Natuurlijke personen moeten verplicht bewijsstukken toevoegen die aantonen dat zij niet de bestuurder waren op het moment van de overtreding.

Wil je de GAS-boete om een andere reden betwisten, gebruik dan het formulier Snelheidsovertreding: verweer.

Identificatie (geef hier jouw gegevens in)

Ken je de werkelijke bestuurder op het moment van de feiten?

Voeg de volgende bewijsstukken toe:

Ben je een natuurlijke persoon? Dan moet je verplicht onderstaande bewijsstukken toevoegen.

Ben je een rechtspersoon? Ga dan onmiddellijk verder naar de volgende stap.

Het stadsbestuur van Maaseik behandelt jouw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als ‘AVG’ of ‘GDPR’). Je gegevens worden opgenomen in het CRM-systeem van de stad. Je hebt het recht om jouw gegevens in te kijken, aan te passen, te verwijderen of een kopie aan te vragen. Meer info via wwww.maaseik.be/proclaimer