Besluitenlijsten college burgemeester en schepenen

Hoe neemt het college beslissingen?
Het college kan alleen samen beslissen, schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. Er is wel een taakverdeling: elke schepen heeft specifieke bevoegdheden. Er is een meerderheid nodig om beslissingen te nemen. de algemeen directeur geeft advies, maar stemt zelf niet. Nadat het college een voorstel goedkeurt, voeren de diensten het uit.

Beslissingen raadplegen
De titels van de goedgekeurde beslissingen van het college kan je online raadplegen. 

  1. Surf naar de kalender met de zittingen. 
  2. Ga naar de datum van de zitting. 
  3. Klik op grijze balkje van de zitting ('CBS') om de titels van de beslissingen te bekijken. 

Beslissingen raadplegen

Wil je een collegebeslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Archief besluitenlijst tot 1 september 2021

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

 

Contactinformatie