Besluitenlijsten college burgemeester en schepenen

Hoe neemt het college beslissingen?
Het college kan alleen samen beslissen, schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. Er is wel een taakverdeling: elke schepen heeft specifieke bevoegdheden. Er is een meerderheid nodig om beslissingen te nemen. de algemeen directeur geeft advies, maar stemt zelf niet. Nadat het college een voorstel goedkeurt, voeren de diensten het uit.

Beslissingen raadplegen
Hieronder vind je de besluitenlijsten van de goedgekeurde beslissingen van het college. Wil je een collegebeslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Beslissingen lokaal bestuur

2021

2020

 

2019

Contactinformatie