Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad komt eenmaal per maand samen, behalve in juli en augustus. De vergaderingen zijn openbaar.  

Beslissingen raadplegen
Je kan de agenda en de beslissingen van de vergaderingen online bekijken. 

  1. Surf naar de kalender met de vergaderingen. 
  2. Ga naar de datum van de vergadering. 
  3. Klik op grijze balkje ('GR') om de documenten van de vergadering te bekijken. 

Beslissingen raadplegen

Wil je een beslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Een audio- of videoverslag van de gemeenteraad raadplegen

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Archief raadsverslagen 2015-2021

 

Contactinformatie