huwelijk.jpg

Huwelijk

​​​Voor een huwelijksaangifte dien je een afspraak te maken.
(Dit is een afspraak voor jullie huwelijksaangifte. Dus niet voor jullie huwelijksdag. Voor het vastleggen, reserveren van jullie huwelijksdag en uur kunnen jullie altijd telefonisch, 089 560 560 of per e-mail, bevolking@maaseik.be, contact met ons opnemen.)
Maak hier​ een afspraak.​​​​

​​​​​
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Huwelijken kunnen voltrokken worden op de trouwzaal van het stadhuis, op Labaerdijk, aan de Klaaskensmolen en in de Sint-Harlindis en Relindiskapel in Aldeneik.​
Trouwen kan in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.​
Voorwaarden

  • ​​De aangifte moet gebeuren bij de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. 
  • Beide partners dienen meerderjarig te zijn. 
  • Het burgerlijk huwelijk mag niet voltrokken worden voor de veertiende dag na het opmaken van de akte.
  •  De aangifte is zes maanden en veertien dagen geldig.

Procedure

Voor een huwelijksaangifte dien je een afspraak te maken. De aangifte van het huwelijk kan doorgegeven worden 6 maanden tot 14 dagen voor het officiële huwelijk.
Maak hier​ een afspraak.​​
Het doorgeven van de datum en uur van het huwelijk kunnen jullie wel al vooraf doen. Dit kan telefonisch, 089 560 560 of per e-mail, bevolking@maaseik.be​​

De huwelijksaangifte moet persoonlijk door de aanstaande echtgenoten gebeuren. Dat kan samen of afzonderlijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van aangifte op. Bij de aangifte van het huwelijk geef je ook de gegevens van de getuigen. Je kan kiezen of je al dan niet getuigen wil bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen. De aanstaande echtgenoten betalen de kosten.

Bedrag

  • De kostprijs voor een huwelijk bedraagt € 25 voor maandag tot vrijdag.
  • De kostprijs voor een huwelijk op zaterdag bedraagt € 75.

Uitzonderingen

De procureur des Konings kan om gewichtige redenen de aangiftetermijn verkorten of verlengen. Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer in België zijn ingeschreven, doen de aangifte: 
  • ​in de laatste gemeente van inschrijving 
  • in de inschrijvingsplaats van bloedverwanten tot en met de tweede graad 
  • in hun geboorteplaats in België 
  • als bovenstaande niet van toepassing is: bij de burgerlijke stand van de stad Brussel