huwelijk.jpg

Huwelijk

​​​Voor een huwelijksaangifte dien je een afspraak te maken.
Maak hier​ een afspraak.​​​​

​​​​​
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Huwelijken kunnen voltrokken worden op de trouwzaal van het stadhuis, op Labaerdijk en aan de Klaaskensmolen.​
Trouwen kan in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.​
Voorwaarden

  • ​​De aangifte moet gebeuren bij de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. 
  • Beide partners dienen meerderjarig te zijn. 
  • Het burgerlijk huwelijk mag niet voltrokken worden voor de veertiende dag na het opmaken van de akte.
  •  De aangifte is zes maanden en veertien dagen geldig.

Procedure

Voor een huwelijksaangifte dien je een afspraak te maken.
Maak hier​ een afspraak.​​​​

De huwelijksaangifte moet persoonlijk door de aanstaande echtgenoten gebeuren. Dat kan samen of afzonderlijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van aangifte op. Bij de aangifte van het huwelijk geef je ook de gegevens van de getuigen. Je kan kiezen of je al dan niet getuigen wil bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen. De aanstaande echtgenoten betalen de kosten.

Bedrag

  • De kostprijs voor een huwelijk bedraagt € 25 voor maandag tot vrijdag.
  • De kostprijs voor een huwelijk op zaterdag bedraagt € 75.

Uitzonderingen

De procureur des Konings kan om gewichtige redenen de aangiftetermijn verkorten of verlengen. Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer in België zijn ingeschreven, doen de aangifte: 
  • ​in de laatste gemeente van inschrijving 
  • in de inschrijvingsplaats van bloedverwanten tot en met de tweede graad 
  • in hun geboorteplaats in België 
  • als bovenstaande niet van toepassing is: bij de burgerlijke stand van de stad Brussel