Adoptie groenzone

Wil jij meewerken aan een propere stad? Dat kan!

Word peter of meter van een plekje groen in onze stad.

Heb je groene vingers en zou je mee willen helpen aan het groenonderhoud in onze stad? Dan is peter of meter worden van een groenperceel bij je in de buurt zeker iets voor jou! Daarbij engageer je je het hele jaar vrijwillig om jouw zelf gekozen stukje openbaar domein net te houden. 

Jeuken jouw vingers al om aan de slag te gaan? Kunnen de planten en perken bij je in de buurt beter? Meld je dan zeker aan!

Hoe werkt het?

Voorwaarden

Hoe aanmelden?

Reglement

Hoe werkt het?

 1. Je doet een aanvraag, waarbij je een foto en liggingskaart van de groenzone (perk, plantsoen) bijvoegt dat je wenst te onderhouden.
 2. Onze groendienst beoordeelt de aanvraag en neemt contact met je op.
 3. Samen worden de mogelijkheden besproken en afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een overeenkomst.
 4. Je verbindt je er zo toe om op regelmatige basis de overeengekomen groenzone te onderhouden.

Voorwaarden

Locatie

 • Het buurtplantsoen ligt op het openbaar domein (voortuinstroken, kleine perken op de hoek van de straat, rotondes, …).
 • Het buurtplantsoen ligt in de buurt van de aanvrager.
 • Het buurtplantsoen is duidelijk afgebakend (bv. met paden, wegdek) en grenst niet aan een privétuin.
 • De stad beslist welk groen in aanmerking komt.
 • Afhankelijk van de locatie kan de stad om akkoord van de buren vragen.

Peter of meter

 • Je bent een particulier, groep van particulieren (bv buren), vereniging, bedrijf, school, ... uit Maaseik.
 • Je bent aanspreekpunt voor de stad.
 • Je zorgt ervoor dat het buurtplantsoen er het hele jaar verzorgd uitziet.
 • Je ondertekent een afsprakennota over het beheer en onderhoud met de stad.
 • In alle communicatie vermeld je de samenwerking met de stad.

Beheer en onderhoud

 • Afhankelijk van de ingerichte groenruimte, het wieden van onkruid, harken, verwijderen van groenafval en sorteren van zwerfvuil (zwerfvuilzakken worden door de stad ter beschikking gesteld), alsook het borstelen van verharde oppervlakten.
 • Je gebruikt geen chemische onkruidbestrijders of kunstmeststoffen.
 • Je kan een voorstel doen tot hervrorming van de groenzone a.d.h.v. een plan dat je voorlegt aan onze groendienst.
 • Kruiden, vruchten ... zijn niet van jou. Iedereen mag ze plukken.
 • Je plaatst geen vaste constructies (bv. een hek rond het groen), verhardingen of niet-levende bodembedekkers (bv. kiezel).
 • Het buurtplantsoen is openbaar.
 • De stad blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van snoeiwerken, tenzij dit anders wordt opgenomen in de overeenkomst.
 • Bij de overeengekomen groenzone zal door Stad Maaseik een bordje geplaatst worden van het peter- of meterschap.

Wil je graag een groenzone adopteren?

Meld je hier aan

Reglement

Reglement onderhoud plantsoenen