startup-banner.jpg

Planafdruk

Er kan een aanvraag tot afdruk van plannen worde ingediend bij het stadsbestuur. 

Voorwaarden

Te voldoen aan de voorwaarden van openbaarheid van bestuur (https://www.maaseik.be/openbaarheid-van-bestuur) . 

Procedure

Plannen zijn auteursrechterlijk beschermd gedurende 70 jaar. Indien u een afdruk van bepaalde plannen wenst zal u een aanvraag tot openbaarheid van bestuur moeten indienen. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de Algemeen directeur van de stad. Indien de aanvraag gunstig wordt beoordeeld kan u de afdruk van de gevraagde plannen, tegen betaling, komen afhalen aan de snelbalie.   

Bedrag

kosten van de planafdruk

Uitzonderingen

n.v.t.

Regelgeving

Te voldoen aan de voorwaarden van openbaarheid van bestuur in het kader van de auteursrechterlijke bescherming van architectenplannen. 

https://www.maaseik.be/openbaarheid-van-bestuur