OCMW - Bekendmakingen

  • in zitting van 19 december 2017 keurde de Raad het Retributiereglement ter invordering van schuldvorderinen OCMW goed (publicatie 20/12/2017)