Bekendmakingen OCMW

Hier vind je een chronologisch overzicht van de bekendmakingen van OCMW Maaseik. De actuele reglementen kan je hier raadplegen.

Alle bekendmakingen vanaf 1 oktober 2022 vind je op de raapleegomgeving.

  • in zitting van 19 december 2017 keurde de Raad het Retributiereglement ter invordering van schuldvorderinen OCMW goed (publicatie 20/12/2017)