Aanvraagformulier: toelating voor de aanleg van een tegel-/geveltuin of bloembak op openbaar domein

Gegevens aanvrager

Adresgegevens

Gegevens locatie tegel-/geveltuin of bloembak

Adres (indien verschillend van het adres van de aanvrager)
De aanvrager is: *

Download het  toestemmingsformulier

Bij te voegen dossierstukken

De aanvraag is enkel geldig indien dit aanvraagformulier vergezeld wordt van:

Enkel bij te voegen indien van toepassing

Enkel bij te voegen indien de aanvrager niet de eigenaar is of indien er meerdere eigenaars zijn

(Indien er meerdere eigenaars zijn, kan de aanvraag ingediend worden door één eigenaar, de anderen dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren)

Ondertekening

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het reglement voor de aanleg van een tegel- of geveltuin.


Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.

Opgelet: bepaalde klimplanten kunnen schade aanrichten, de beheerder staat zelf in voor deze schade, de stad kan hier in geen geval verantwoordelijk voor gesteld worden.

Contactinformatie