vlaamse-zorgverzekering_1.jpg

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

​​​​Als je zorgbehoevend bent heb je mogelijk recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Deze uitkering bedraagt € 130,00 per maand. Je kan dit geld gebruiken om niet-medische kosten te betalen. Om te bepalen of je aan de voorwaarden voldoet komt een maatschappelijk werker aan huis.

Voorwaarden

Je moet minstens 35 punten scoren op de BEL schaal tijdens het huisbezoek. Ook moet je aangesloten zijn bij één van de zorgkassen en ieder jaar de jaarlijkse bijdrage betaald hebben.

Procedure

Om een huisbezoek aan te vragen neem je contact met de thuiszorgdienst. Tijdens het huisbezoek neemt de maatschappelijk werker een vragenlijst met je door, waarbij iedere vraag gescoord wordt in een BEL schaal. Wanneer je op de BEL schaal een eindscore behaalt van mintens 35 punten heb je recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Uitzonderingen

n.v.t.