Subsidies jeugdwerk

Binnen de perken van de daartoe, door de gemeenteraad goedgekeurde budgetten, voorziet het Stadsbestuur van Maaseik jeugdsubsidies voor volgende rubrieken:

De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd.