hopsa.jpg

Groepsopvang Hopsa (kinderdagverblijf)

Hopsa is een kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De groepsopvang heeft een capaciteit van 28 plaatsen en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Binnen het groepsgebeuren is er ruimte voor een individuele aanpak met veel aandacht voor veiligheid en de eigenheid van elk kind. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van de kinderen. De activiteiten die  aangeboden worden zijn hierop afgestemd.

 • Groepsopvang Hopsa is open op alle werkdagen van 7 tot 19 uur. Gesloten op wettelijke feestdagen en de jaarlijkse vakanties.
 • Opvangkosten worden berekend op basis van het gezinsinkomen. Meer info hierover: www.kindengezin.be.
 • Een vast team van goed opgeleide en gemotiveerde begeleidsters.

Ligging: Van Eycklaan 12-14, 3680 Maaseik.

Inlichtingen:
Dienst Kinderopvang
Administratief centrum, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik
T. 089 56 05 67 – E. hopsa@maaseik.be

Inschrijving - Doe je aanvraag voor Hopsa viahttp://opvang.vlaanderen/maaseik 

Sluitingsdagen 2024

 • Maandag 1 april (Paasmaandag)
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 9 mei (OH Hemelvaart)
 • Vrijdag 10 mei (collectieve sluitingsdag)
 • Maandag 20 mei (Pinkstermaandag)
 • Donderdag 13 juni  vanaf 12 uur!!  (teambuilding Stad Maaseik)
 • Donderdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Vrijdag 12 juli (brugdag)
 • Donderdag 15 augustus (OLV Hemelvaart)
 • Vrijdag 16 augustus (brugdag)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen)
 • Maandag 11 november (Wapenstilstand)
 • Dinsdag 24 december vanaf 13 uur!! (Kerstavond)
 • Woensdag 25 december tem woensdag 1 januari (collectieve sluiting)

Hopsa is bijkomend gesloten van 22/07 tem 02/08