Vergaderingen raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) komt eenmaal per maand samen, behalve in juli en augustus. De vergaderingen bevatten een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte en volgen aansluitend op de gemeenteraad.

Een opname van de OCMW-raad raadplegen.

Sinds april 2020 zijn de opnamen van de OCMW-raad integraal te raadplegen via web-maaseik.streamovations.be.

Beslissingen raadplegen Hieronder vind je de besluitenlijsten van de goedgekeurde beslissingen van de Raad. Wil je een beslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

2020

  
maandag 15/12/2020 
maandag 30/11/2020               agenda 
maandag 26/10/2020                agenda        besluitenlijst
                                                                  (publicatie op
                                                                  09/11/2020)
 
maandag 07/09/2020                agenda        besluitenlijst
                                                                  (publicatie op                                                                    14/09/2020)
 
maandag 29/06/2020                agenda        besluitenlijst
                                                                  (publicatie op
                                                                  09/07/2020)
 


maandag 25/05/2020                agenda        besluitenlijst
                                                                  (publicatie op
                                                                   03/06/2020)
 
maandag 27/04/2020                agenda        besluitenlijst
                                                                  (publicatie op
                                                                  03/06/2020)
              opname      
maandag 02/03/2020          agenda         besluitenlijst
                             (publicatie op 09/03/2020)
 
maandag 27/01/2020          agenda         besluitenlijst 
                              (publicatie op 03/02/2020)
 
   

2019

dinsdag 17/12/2019 agenda besluitenlijst
(publicatie  op 23/12/2019
maandag 25/11/2019 agenda besluitenlijst
(publicatie op 03/12/2019)
maandag 21/10/2019agenda  besluitenlijst
(publicatie op 30/10/2019)
maandag 02/09/2019 agenda besluitenlijst
(publicatie 15/10/2019)    
maandag 24/06/2019 agenda besluitenlijst
(publicatie 01/07/2019)    
maandag 27/05/2019 agenda besluitenlijst
(publicatie 01/07/2019)    
maandag 29/04/2019agenda besluitenlijst
(publicatie 06/05/2019)    
maandag 25/03/2019agenda  besluitenlijst
(publicatie 01/04/2019)    
maandag 25/02/2019agenda  besluitenlijst
(publicatie 27/02/2019)    
maandag 28/01/2019agendabesluitenlijst
(publicatie 11/02/2019)    
maandag 07/01/2019agendabesluitenlijst
(publicatie 21/01/2019)    

2018

dinsdag 30/01/2018agendaverslag
dinsdag 27/02/2018agendaverslag 
dinsdag 27/03/2018agendaverslag
dinsdag 24/04/2018agendaverslag 
dinsdag 29/05/2018agenda verslag
dinsdag 26/06/2018agendaverslag
dinsdag 25/09/2018agendaverslag
dinsdag 23/10/2018agendaverslag
dinsdag 27/11/2018agendaverslag
dinsdag 18/12/2018agendaverslag

2017

dinsdag 24/01/2017agendaverslag
dinsdag 21/02/2017agendaverslag
dinsdag 28/03/2017agendaverslag
dinsdag 25/04/2017agendaverslag
dinsdag 23/05/2017agendaverslag
dinsdag 27/06/2017agendaverslag 
dinsdag 19/09/2017agendaverslag
dinsdag 24/10/2017agenda verslag
dinsdag 28/11/2017agendaverslag
dinsdag 19/12/2017agenda 

2016

dinsdag 26/01/2016agendaverslag
dinsdag 23/02/2016agendaverslag
dinsdag 22/03/2016agendaverslag
dinsdag 26/04/2016agendaverslag
dinsdag 24/05/2016agendaverslag
dinsdag 12/07/2016agendaverslag
dinsdag 27/09/2016agendaverslag
dinsdag 25/10/2016agendaverslag
dinsdag 22/11/2016agendaverslag 
dinsdag 20/12/2016agendaverslag

Contactinformatie