Vergaderingen raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) komt eenmaal per maand samen, behalve in juli en augustus. De vergaderingen bevatten een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte en volgen aansluitend op de gemeenteraad.

Een opname van de OCMW-raad raadplegen.

Sinds april 2020 zijn de opnamen van de OCMW-raad integraal te raadplegen via web-maaseik.streamovations.be.

Beslissingen raadplegen Hieronder vind je de besluitenlijsten van de goedgekeurde beslissingen van de Raad. Wil je een beslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Archief raadsverslagen 2020-2016

Beslissingen lokaal bestuur

Agenda OCMW-raad

2021

Vergadering op maandag 25 januari 2021

Agenda (gepubliceerd op 18/01/2021)

Notulen (gepubliceerd op 03/02/2021)

Audio-opname vergadering

Besluitenlijst (gepubliceerd op 03/02/2021)

Vergadering op maandag 1 maart 2021

Agenda (gepubliceerd op 19/02/2021)

Notulen (gepubliceerd op 10/03/2021)

Audio-opname vergadering

Besluitenlijst (gepubliceerd op 09/03/2021)

Vergadering op maandag 29 maart 2021

Agenda (gepubliceerd op 19/03/2021)

Notulen (gepubliceerd op 02/04/2021)

Audio-opname vergadering

Besluitenlijst (gepubliceerd op 02/04/2021)

Vergadering op maandag 26 april 2021

Ingevolge technische problemen wordt deze vergadering GEANNULEERD. 

Vergadering op maandag 3 mei 2021

Agenda (gepubliceerd op 25/04/2021)

Notulen

Audio-opname vergadering

Besluitenlijst (gepubliceerd op 11/05/2021)

Vergadering op maandag 31 mei 2021

Agenda (gepubliceerd op 21/05/2021)

Notulen

Audio-opname vergadering

Besluitenlijst (gepubliceerd op 07/06/2021)

Vergadering op maandag 28 juni 2021

Agenda (gepubliceerd op 21/06/2021)

Notulen

Audio-opname vergadering

Besluitenlijst (gepubliceerd op 30/06/2021)

Vergadering op maandag 27 september 2021

Agenda (gepubliceerd op 21/09/2021)

Notulen

Audio-opname vergadering

Besluitenlijst (gepubliceerd op 11/10/2021)

Vergadering op maandag 25 oktober 2021

Agenda

Notulen

Audio-opname vergadering

Besluitenlijst (gepubliceerd op ...)

Vergadering op maandag 22 november 2021

Agenda
Notulen
Audio-opname vergadering
Besluitenlijst (gepubliceerd op ...)

Vergadering op dinsdag 14 december 2021

Agenda
Notulen
Audio-opname vergadering
Besluitenlijst (gepubliceerd op ...)

Vergaderingen uit voorgaande jaren

Contactinformatie