Vergaderingen raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) komt eenmaal per maand samen, behalve in juli en augustus. De vergadering is openbaar gedeelte en volgt aansluitend op de gemeenteraad.

Beslissingen raadplegen
Je kan de agenda en de beslissingen van de vergaderingen online bekijken. 

  1. Surf naar de kalender met de vergaderingen. 
  2. Ga naar de datum van de vergadering. 
  3. Klik op grijze balkje ('RMW') om de documenten van de vergadering te bekijken. 

Beslissingen raadplegen

Wil je een beslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Een audio- of videoverslag van de gemeenteraad raadplegen

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Archief raadsverslagen 2016-2021

Contactinformatie